Офіційний сайт Оріхівської міської ради |

Перейти до скриньки довіри

Розділи

Правова допомога

Безоплатна правова допомога

Прийміть вітання

Оприлюднення проектів регуляторних актів

Про проект Положення «Про оренду земельних ділянок на території Оріхівської територіальної громади та порядок встановлення розмірів орендної плати за користування земельними ділянками»

Аналіз регуляторного впливу (акт)

до рішення п’ятої сесії Оріхівської міської ради Запорізької області
сьомого скликання № 66 від 26.10.2017 року Про проект Положення «Про оренду земельних ділянок на території Оріхівської територіальної громади та порядок встановлення розмірів орендної плати за користування земельними ділянками»

1. Опис проблеми, яку планується розв'язати шляхом втручання у відповідні сфери підприємницької діяльності:
Питання земельних відносин є вкрай важливими для розвитку економіки міста та поповнення міського бюджету. Актуальність та доцільність розробки даного Положення викликана необхідністю привести оформлення документів, які посвідчують право власності або користування земельними ділянками на території Оріхівської міської ради, у відповідність до змін Земельного кодексу України, одночасно із збереженням відповідності до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законів України “Про оренду землі”, “Про землеустрій”, “Про основи містобудування”, “Про планування та забудову територій” та інших нормативно - правових актів у галузі земельних відносин. Тому виникла необхідність затвердження нового Положення оформлення документів, які посвідчують право власності або користування земельними ділянками .

2. Визначення цілей регулювання:
Порядок розроблено з метою впорядкування земельних відносин у місті та приведення оформлення документів, які посвідчують право власності або користування земельними ділянками, у відповідність із законодавством, а саме:
- більш чітке та прозоре врегулювання правовідносин між владою суб’єктами підприємництва та громадянами щодо набуття останніми права власності або права користування на земельні ділянки;
- встановлення чітких, обґрунтованих правил поведінки сторін процесу;
- підвищення інформованості підприємців щодо можливості отримання в оренду земельних ділянок;
- підвищення рівня конкурентоспроможності, встановлення рівних умов для суб’єктів підприємницької діяльності при набутті права на оренду землі;
- забезпечення простоти та прозорості процедур набуття юридичними особами, підприємцями та громадянами права на оренду землі;
- запобігання зловживань з боку посадових осіб органів місцевого самоврядування, органів земельних ресурсів та інших посадовців;
- зменшення неофіційних витрат підприємців;
- підвищення рівня довіри до міської влади;
- збільшення надходжень до міського бюджету;
- покращення благоустрою міста.

3. Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги обраного способу:
Альтернативи вирішення проблеми:
1. Альтернативою є відмова від регулювання;
2. Урегульованість зазначеного питання на державному рівні;
Прийняття Оріхівською міською радою нормативно-правового акта «Положення Про порядок надання у користування та безоплатну передачу у власність земельних ділянок у м. Борисполі»
1. Даємо належну оцінку вищенаведеним альтернативам:
Перша альтернатива є не прийнятна, оскільки веде до порушення норм діючого законодавства.
Друга альтернатива, також не є прийнятною, оскільки питання не врегульовано на державному рівні.
Третя альтернатива чи не єдиний інструмент, який приводить у дію законні підстави, з чітко визначеними критеріями впровадження прозорих механізмів у сфері регулювання земельних відносин щодо надання земельних ділянок громадянам для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території Оріхівської міської ради та сприяє вирішенню питань поліпшення житлових умов
4. Опис механізмів для розв’язання проблеми, відповідні заходи:
Рішення, які стосуються оформлення документів, що підтверджують право на земельні ділянки на території Оріхівської міської ради і приймаються Оріхівською міською радою за зверненням зацікавлених суб’єктів підприємництва, громадян або за власною ініціативою органів місцевого самоврядування чи органів державної влади. До розмежування земель державної й комунальної власності повноваження Оріхівської міської ради щодо розпорядження землями поширюється на всі землі у межах міста, крім земель, які належать на праві власності юридичним особам або громадянам. У проекті рішення Оріхівської міської ради визначається порядок оформлення документів, які засвідчують право користування земельними ділянками, поновлення договору оренди земельної ділянки.
Регуляторний аналіз (акт) доводиться до відома суб'єктів відносин через засоби масової інформації, шляхом розміщення в міській газеті «Оріхів» та на сайті Оріхівської міської .

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта:
Впровадження цього регуляторного акту дозволить упорядкувати передачу земельних ділянок у користування 9на умовах оренди) суб’єктами підприємництва та фізичними особам на території Оріхівської територіальної громади. Запропонований підхід відповідає вимогам діючих у сфері землекористування нормативно-правових актів. Впровадження даного регуляторного акту не потребує значних додаткових витрат з боку Оріхівської міської влади. Очікувані наслідки дії рішення Оріхівської міської ради не несуть за собою можливої шкоди, яка потребувала б будь-якої компенсації. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта полягає у рівні дотримання чинного законодавства сторонами взаємовідносин.

6. Очікувані результати прийняття акта:
В реальності існує багато сфер впливу даного регулювання. До того ж, які істотно різняться одна від одної.
- збільшення надходжень до міського бюджету коштів від плати за землю, орендної плати за землю;
- стимулювання ефективного та раціонального використання земель міста;
- вирішення питань, які пов’язані з оформленням документів, що підтверджують право на земельні ділянки, на принципах законодавчої обґрунтованості, гласності, рівності права власності на земельні ділянки держави, міської громади, суб’єктів підприємництва та громадян, охорони та раціонального використання земель;
- зменшення фактів опротестування рішень Оріхівської міської ради щодо користування земельними ділянками.
7. Термін дії строку акта:
Термін дії регуляторного акта не обмежено. Положення «Про оренду земельних ділянок на території Оріхівської територіальної громади та порядок встановлення розмірів орендної плати за користування земельними ділянками» може переглядатися у разі змін у законодавстві та інших нормативно - правових актів у галузі земельних відносин.

8. Визначення показників результативності акту:

- сума надходжень до міського бюджету коштів від плати за землю, орендної плати за землю;
- чисельність фактів опротестувань рішень Оріхівської міської ради щодо користування земельними ділянками;
- кількість укладених договорів оренди;
- кількість відмов по питаннях оформлення земельних ділянок.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акт:
Базове відстеження результативності здійснюватиметься через півроку після набирання чинності цього регуляторного акта. Повторне відстеження результативності планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторним актом. Періодичне відстеження буде проведене через 3 роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта. Після прийняття проекту рішення відстеження його результативності буде здійснюватись земельним відділом виконавчого комітету Оріхівської міської ради.

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів О.В. Салогуб

Дата публікації: 03.11.2017 | Переглядів: 424

Пошук

Актуально

Корисна інформація

Investment passport of Orikhivska Amalgameted territorial hromada /
Інвестиційний паспорт Оріхівської об'єднаної територіальної громади

Моніторинг стану забезпечення безбар’єрного доступу маломобільних груп населення (МГН) до будівель і приміщень закладів або установ загального користування у Оріхівській міській об’єднаній територіальній громаді

Назви вулиць та провулків м. Оріхів

Положення помічника-консультанта депутата Оріхівської міської ради

Перелік землевпорядних організацій в м. Оріхів

"Гаряча" телефонна лінія та електронна поштова скринька з питань запобігання корупції Оріхівськаої районної державної адміністрації

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ОРІХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Інвестиційний паспорт Оріхівської об'єднаної територіальної громади

Розклад руху автобуса

Основні підприємства, розташовані на території Оріхівської міської об’єднаної територіальної громади

До уваги учасників бойових дій!

Вирішення питання поводження з тарою пакувальною

Як отримати статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

Щодо введення в дію ЗУ Про житлово-комунальні послуги

Корисні посилання