Офіційний сайт Оріхівської міської ради |

Перейти до скриньки довіри

Розділи

Правова допомога

Безоплатна правова допомога

Прийміть вітання

Новини

Інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення щодо припинення діяльності (ліквідація) Новоданилівської філії КЗ "Опорний заклад загальної середньої освіти "Сузір'я" Оріхівської міської ради та обговорення відповідного проєкту ріше

1. Найменування організатора громадського обговорення -  Оріхівська міська рада.

2. Ініціатор громадського обговорення - Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Оріхівської міської ради.

3. Мета: врахування думки жителів Оріхівської громади щодо припинення діяльності (ліквідація) Новоданилівської філії КЗ "Опорний заклад загальної середньої освіти "Сузір'я" Оріхівської міської ради та обговорення відповідного проєкту рішення, що виноситиметься на розгляд сесії міської ради.

Відповідно до ст.32 Закону України «Про загальну середню освіту» рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає його засновник (засновники).

Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади.

Розвиток мережі комунальних початкових шкіл, гімназій забезпечують районні, міські, сільські, селищні ради.

У разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.

Реорганізація і ліквідація закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості допускаються лише після громадського обговорення проєкту, відповідного рішення засновника.

На сьогодні на території Оріхівської міської ради функціонують чотири заклади загальної середньої освіти. Розрахункова наповнюваність класів визначається з урахуванням кількості населення та щільності його проживання і є основною складовою у розрахунку субвенції з державного бюджету, яка передбачена на заробітну плату педагогічних працівників. 

Вартість утримання одного учня в закладах загальної середньої освіти Оріхівської міської ради становить близько 33874 грн. на рік. Кількість учнів на одного вчителя складає10 дітей.

Кількість учнів, що здобувають освіту на усіх рівнях, складає 2098 учнів. Значна видаткова частина бюджету Оріхівської громади використовується на забезпечення надання освітніх послуг. Школи з нижчою фактичною наповнюваністю класів, у порівнянні з розрахунковою, є найбільш затратними комунальними установами (у перерахунку на одного учня). Саме тому, за критерієм фінансової спроможності освітньої мережі, серед 67 громад Запорізької області Оріхівська освітня мережа займає 57місце, з дефіцитом з розрахунку в 0,4(ФНК-РНК, 18,6-19=-0,4). Цифра сформована на основі аналізу ФНК (фактична наповнюваність класів) та РНК (розрахункова наповнюваність класів) у порівнянні 1-4 класи, 5-9 класи та 10-11 класи, сааме в старшій школі індекс спроможності є найвищим. У випадку коли фактична наповнюваність класів є нижчою за розрахункову органи місцевого самоврядування додають з власних надходжень місцевих бюджетів кошти на оплату праці педагогічних працівників, замість того, щоб інвестувати їх у розвиток громади. Розпорядник коштів, керуючись пунктом 28 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого КМУ від 28.02.2002 № 228, встановлює, що витрати повинні бути приведені у відповідність з бюджетними асигнуваннями. Для цього чисельність працівників установ, затверджених штатним розписом, повинна бути приведена у відповідність з визначеним фондом оплати праці. Відповідно до розрахунку кількість ставок за формулою повинна становити 206,5 по нормативу, а фактична кількість – 234,22. Різниця у ставках складає 27,72 в перерахунку на кошти це 6,7 млн. грн. заробітної плати, що в перспективі могли б стати коштами залишків освітньої субвенції, які можна використати на зміцнення матеріально-технічної бази ЗЗСО, а саме: придбання шкільних автобусів, підручників та посібників, оснащення навчальних кабінетів, заходи, пов’язані з забезпеченням пожежної безпеки, будівництво нових туалетних приміщень, тощо. Проте надмірні витрати на утримання позбавляють можливості реінвестувати кошти громади у розвиток шкіл, які забезпечують кращу якість освітніх послуг, крім того додаткове фінансування в такому випадку буде виділено з коштів Оріхівської міської ради, що могли б бути спрямовані на розвиток інфраструктури, спів фінансування проектів тощо.

Створення об'єднаної громади надало жителям наших сіл широкі можливості для формування своєї унікальної та ефективної системи управління освітньою сферою, яка в кінцевому рахунку допоможе підвищити якість освітніх послуг і заощадити кошти громади.

Заходи з оптимізації шкільної мережі планується провести з метою створення єдиного освітнього простору, раціонального та ефективного використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів та вихованців. Дія прийнятого рішення поширюватиметься на учнів та їх батьків.

На сьогодні чимало жителів села Новоданилівка вбачає проблему діяльності закладу освіти тільки в умисних намірах влади закрити школу через відсутність належної кількості учнів, тобто, наповнюваності, а також через великі витрати на його утримання. А тому і вирішення проблеми вбачають тільки в тому, щоб «відстояти» школу, лише б  школа працювала, а в іншому випадку, на їх переконання, немає школи – немає села.

Та давайте будемо відвертими, основна проблема не в тому, що на сьогодні Новоданилівська філія КОЗЗСО «Сузір'я» не відповідає вимогам щодо наповнюваності класів, яка для нашої громади розрахована на рівні 19 учнів. Хоча і цей момент потребує роз’яснення. Розрахункова наповнюваність класів визначається з урахуванням кількості населення та щільності його проживання і є основною складовою у розрахунку субвенції з державного бюджету, яка передбачена, виключно, на заробітну плату педагогічних працівників.

Зараз в Новоданилівській філії КОЗЗСО «Сузір'я» навчається 61учень: в першому класі – 5, другому класі - 11, третьому класі – 5, четвертому класі – 4, п’ятому класі – 7, шостому класі – 5, сьомому класі – 10, восьмому класі – 7, дев’ятому – 7 учнів. Тобто, жоден з класів не відповідає рівню наповнюваності. На сьогодні, щоб Новоданилівська філія відповідала вимогам по наповнюваності класів, загальна кількість учнів у школі повинна становити не менше 171 учня. У закладі існують проблеми, які потребують вирішення: відсутня спортивна зала та їдальня.

З 01.09.2021 року в даному закладі в 1-му, 3-му та 6-му класах на сьогодні гранична чисельність 5 учнів. А це означає, що класи з такою низькою наповнюваністю у разі відрахування одного учня припиняють функціонування. Згідно ст.12 Закону України «Про повну загальну середню освіту» у разі якщо кількість учнів не дозволяє утворити клас, учні можуть продовжити навчання в цьому закладі освіти за однією з інших (крім очної) форм здобуття повної загальної середньої освіти або в іншому закладі освіти із забезпеченням територіальної доступності.

Також планується навчання учнів 4 класу, в якому 4 учні, у класі комплекті.

Вартість утримання одного учня в 2020 році в Новоданилівській філії становила 37,6 тис. грн. на рік. В той же час, в опорній школі – утримання одного учня обходилося в 19,3 тис. грн., а в аналогічному за статусом закладі освіти – Оріхівській філії № 3 – 17,9 тис. грн. Тобто, вдвічі дешевше.

Дійсно, за кошти, що витрачаються на утримання Новоданилівської філії, а це 3,2 млн. грн. в рік, з яких 2,5 млн. грн. іде на оплату праці педагогам, а 700 тис.грн. місцевого бюджету можна спрямувати на придбання сучасного обладнання для навчальних кабінетів у ті школи, де використання їх буде ефективним, або ж витратити їх на ремонт доріг села Новоданилівка, облаштування вуличного освітлення, провести заходи з благоустрою.

Та втім, головне не це. Головне – це якість знань, рівень підготовки учнів, вміння набувати навиків спілкування в колективі однолітків, вчитися здобувати лідерські навики, мати можливість повноцінного розвитку своїх здібностей та творчої майстерності. Бо тільки у конкурентному учнівському середовищі, є у дітей мотивація до кращих результатів у навчанні.

Завдання школи насамперед – давати дітям якісні знання. Уже потім це місце працевлаштування вчителів. Школа – це установа, яка фінансується з державного бюджету і повинна забезпечувати всіх дітей освітою на рівні Державного стандарту. І тут вирішальною є роль вчителя, його системна робота над підготовкою до уроків, використання на уроках проблемних і дослідницьких методів навчання, перехід від процесу наповнення учнів знаннями до процесу усвідомленого здобуття ними необхідних навичок для вирішення проблемних ситуацій, що в кінцевому підсумку й буде формуванням компетентності.

Чому ми свідомо позбавляємо учнівську молодь с. Новоданилівка можливості подискутувати зі своїми однокласниками на уроках історії, відчути командний дух під час гри у волейбол, обговорити результати дослідницької діяльності на уроках біології, створювати спільні навчальні проекти на уроках інформатики? Де ж наша відповідальність перед дітьми?

Тож, ті батьки, які турбуються за майбутнє своїх дітей та прагнуть забезпечити їх успішне майбутнє, надають можливість навчатися в закладах освіти, де впевнені, що їх діти зможуть здобути якісні знання.

Організований підвіз учнів з с. Новоданилівка до Оріхівської філії № 3 КЗ "Опорний заклад загальної середньої освіти "Сузір'я" Оріхівської міської ради здійснюватиме новий шкільний автобус, розглядається зміна режиму роботи закладу для початкових класів з 8:30 ранку.

А якщо говорити за поширене твердження, що немає школи - немає села, то знову ж, якщо в селі залишилося настільки мало дітей, що школа стала категорично малокомплектною, то це не тому, що щось не так зі школою, чи не допрацьовує влада. Це закономірні процеси, які існують в усьому світі і в Україні зокрема, – просто немає необхідності у великій кількості людей, задіяних у сільському господарстві, тому що з’явилася нова потужна сільськогосподарська техніка та нові технології, які не потребують застосування ручної праці.

Але від цього не повинні страждати ваші діти. Вони не повинні ні в чому поступатись своїм  ровесникам та мати добрий старт для дорослого життя. І тоді уродженці села зможуть продовжити добрі традиції своїх відомих земляків, які прославили рідний край своїми досягненнями та звершеннями.

4. Строк, місце, час проведення громадських слухань, акредитації представників засобів масової інформації, реєстрації учасників – громадські слухання відбудуться в приміщенні сільського Будинку культури с. Новоданилівка 22 червня 2021 року о 14.00 год.

5. Поштова адреса та адреса електронної пошти, номер телефону, строк і форми для подання пропозицій (зауважень) — Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Оріхівської міської ради ,70500 м.Оріхів,вул.Покровська, буд.58, e-mail: osvitaGO@ukr.net.

6. Пропозиції (зауваження) учасників громадського обговорення подаються у письмовій чи усній формі, надсилаються електронною поштою із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає протягом 7 днів з дати опублікування повідомлення про його проведення,надаються до 18 червня 2021 року.

7. Місце знаходження та адреса електронної пошти, номер телефону ініціатора громадського обговорення, за якими можна отримати консультації з питання, що винесено на громадське обговорення – e-mail: osvitaGO@ukr.net; тел.(06141) 44190.

Запрошуємо усіх бажаючих взяти участь у обговоренні питання щодо припинення діяльності (ліквідація) Новоданилівської філії КЗ "Опорний заклад загальної середньої освіти "Сузір'я" Оріхівської міської ради та обговорення відповідного проєкту рішення, що виноситиметься на розгляд Оріхівської міської ради.

 

ВИСЛОВІТЬ СВОЮ ДУМКУ, ПОДАВШИ СВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ (ЗАУВАЖЕННЯ) У ПИСЬМОВІЙ ЧИ УСНІЙ ФОРМІ.

 

Оновлено 18.06.2021: Громадське обговорення скасовано розпорядженням міського голови від 18.06.2021 №76

 

 П'ятниця, 11 Червня 2021 16:16 | Переглядів: 287 | Поділитися

Пошук

Анонси

Актуально

Корисна інформація

Investment passport of Orikhivska Amalgameted territorial hromada /
Інвестиційний паспорт Оріхівської об'єднаної територіальної громади

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ОРІХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Назви вулиць та провулків м. Оріхів

Моніторинг стану забезпечення безбар’єрного доступу маломобільних груп населення (МГН) до будівель і приміщень закладів або установ загального користування у Оріхівській міській об’єднаній територіальній громаді

Положення помічника-консультанта депутата Оріхівської міської ради

 
 
 
 

Інвестиційний паспорт Оріхівської об'єднаної територіальної громади

Розклад руху автобуса

Основні підприємства, розташовані на території Оріхівської міської об’єднаної територіальної громади

До уваги учасників бойових дій!

Вирішення питання поводження з тарою пакувальною

Як отримати статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

Корисні посилання