Офіційний сайт Оріхівської міської ради |

Перейти до скриньки довіри

Розділи

Правова допомога

Безоплатна правова допомога

Матеріали проєкту Генерального плану м. Оріхів для громадського обговорення

У відповідності до п. 10 ч. 1 ст. 31 Закону України «Про  місцеве самоврядування  в Україні», ст. 17, ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011року № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», керуючись рішенням виконавчого комітету Оріхівської міської рад від 20 грудня 2019року № 536  «Про проведення громадського обговорення проекту нового Генерального плану м. Оріхів та громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення Генерального плану» повідомляємо про початок проведення громадського обговорення щодо врахування громадських інтересів у проекті містобудівної документації «Генерального плану м. Оріхів Оріхівського району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та План зонування м. Оріхів Оріхівського району Запорізької області»

     Замовник містобудівної документації – виконавчий комітет Оріхівсьої міської ради.

     Розробник  містобудівної  документації – Товариством з обмеженою відповідальністю Науково- виробниче підприємство «ЗЕМЛЯГЕОІНФОРМ»,   69095, м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 152-в, офіс. 408.

     Підстава для розроблення: рішення п’ятнадцятої  сесії Оріхівської міської ради  від 31.05.2018року № 1 «Про розробку містобудівної документації «Генеральний план м. Оріхів Оріхівського району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та План зонування м.Оріхів Оріхівського району  Запорізької області» (у складі Генерального плану)»

     Посадовою особою, відповідальною за організацію розгляду пропозицій, визначено головного  спеціаліста  відділу земельних відносин,

охорони навколишнього середовища та  комунальної   власності виконавчого комітету Костянтина Кравченка.

     Детально із матеріалами проекту містобудівної документації можна ознайомитися  в робочі дні з 9 до 16 години, за адресою: м. Оріхів, вул. Шевченка, буд. 11, приміщення 24, в період з 26.12.2019р.  по 28.01.2020р., та офіційному сайті Оріхівської міської ради  (http://ormr.gov.ua.)

     Громадські слухання відбудуться  09.01.2020 року о 10 год. 00 хв. за адресою: м. Оріхів, вул. Покровська, буд.58  (приміщення великої зали адмінбудинку).

Пропозиції до проектів містобудівної документації мають право подавати:

     1) повнолітні  дієздатні  фізичні особи, які проживають на території,  щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

  2) юридичні особи, об’єкти нерухомого майна яких розташовані на   території,   щодо  якої   розроблено   відповідний    проект містобудівної документації на місцевому рівні;

     3) власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;

     4) представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;

     5) народні депутати України,  депутати  відповідних  місцевих рад.

          Особи, які не визначені  вищезгаданими пунктами  або  пропозиції яких подані  після встановленого   органом   місцевого самоврядування строку, залишаються без розгляду.

            

          Проект розроблений з урахуванням інтересів територіальної громади і містить принципові рішення щодо функціонального зонування території селища, розміщення об’єктів державного,  загальноміського значення, організації вулично-дорожньої мережі, інженерного обладнання, інженерної підготовки та захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони природи та історико-культурної спадщини.
     При розробленні генерального плану було враховано положення існуючого генерального плану  1983р. Розробник-  проектний  інститут «ДНІПРОМІСТО».

          Проект генерального плану розроблено на розрахунковий період (етап 15-20 років) до 2038 року. Строк дії генерального плану не обмежується (ст.17 Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»).
         Необхідність розроблення генерального плану м. Оріхів викликана змінами у соціально-політичній та економічній сферах, що відбулися в державі, удосконаленням нормативно-законодавчої бази та у зв’язку з тим, що термін дії генерального плану розвитку селища  вичерпано та на даний час не відповідає вимогам сучасного розвитку міста. 
        

  Основні цілі та завдання проекту - визначення основних принципів і напрямків планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації вулично-дорожньої та транспортної мережі, інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження культурної спадщини.
          Генеральний план розроблено з урахуванням  існуючої забудови та  розширенням межі міста Оріхів.

Розширення межі населеного пункту в східній частині заплановано за рахунок   приєднання приміської територій для перспективи розвитку  міста, громади та району  в цілому і  пов’язані із зростанням частки зайнятих у невиробничих галузях:  рекреація, туризм,  охорона здоров’я та  створення туристичних  комплексів відпочинку в м. Оріхів – «Зелений туризм». Приєднувані територорії займають зелені насадження загального користування, також  територорії сільськогосподарського призначення, коммунально- складські, виробничі.

    Житловий фонд м. Оріхів складають багатоквартирні житлові будинки та індивідуальні садибні житлові будинки.

    Проектним рішенням нове житлове будівництво передбачається здійснювати відповідно до структури житлової забудови, визначеної завданням на розроблення генерального плану.

        Передбачено подальший розвиток та модернізація існуючих територій промислових об’єктів, тимчасово недіючих на теперішні час, та маючих територіально вигідні умови розміщення біля існуючої транспортної інфраструктури та інженерних комунікацій. Будівництво та реконструкція промислових об’єктів забезпечить  зріст робочих місць

       Для розвитку міста потрібно залучення  державних та приватних інвестицій , що буде сприяти подальшому розвитку промислової бази та господарського комплексу, як наслідок збільшення зайнятості населення у цих сферах.

      Містобідівною документацією передбачено:

       -додаткове розміщення пождепо з урахуванням радіусу обслуговування 3км;

 Проектні пропозиції щодо розширення господарського комплексу:

         - будівництво магазинів продовольчих та промислових товарів на  ділянках перспективної житлової  забудови;

        -  розміщення дитячих садків, школи  на  ділянках перспективної забудови;

        -  будівництво  стадіону;

-      збільшення місць побутового обслуговування

-      розширення автопарку та кількості пожежних депо;

-      провести капітальний ремонт існуючої автостанції;

-      будівництво нової автостанції;

-      організація туристичного центру

- будівництво пожежного депо для можливості 3-х кілометрової                            доступності ;

- будівництво боксових гаражів та роміщення відкритих автостоянок.

- закриття існуючих кладовищ та  розміщення нового кладовища згідно діючих державних санітарних норм.

-в подальшому передбачається організація роздільного збору ТПВ 

        Подальший розвиток та модернізація існуючих територій промислових об’єктів, тимчасово недіючих на теперішні час, та маючих територіально вигідні умови розміщення біля існуючої транспортної інфраструктури та інженерних комунікацій. Будівництво та реконструкція промислових об’єктів забезпечить  зріст робочих місць. В західній частині міста в  промисловій зоні по вул. Привокзальній  на території 12,0 га передбачено розмістити підприємство альтернативної енергетики (сонячної  енергогенеруючої електричної станції).

   Розвиток альтернативної енергетики – парку сонячних або вітряних електростанцій дозволить вирішити питання енергетики, забезпечити населення  району   та  інфраструктури району власною екологічною електричною анергією,  підвищити  добробут населення, зменшити  витрати підприємств, установ, організацій на оплату за енергоспоживання. 

          Проектні пропозиції щодо збільшення робочих місць: у сфері промисловості-450; соціальної сфері -120; господарської діяльності -250; в комунальних закладах   - 50.

          Для розвитку міста потрібно залучення  державних та приватних інвестицій , що буде сприяти подальшому розвитку промислової бази та господарського комплексу, як наслідок збільшення зайнятості населення у цих сферах.

           Передбачається зонування території з метою регулювання планування та забудови території міста з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів, раціонального використання території; створення сприятливих умов для залучення інвестицій у будівництво; сприяння реалізації завдань довгострокового розвитку селища з урахуванням історико-культурної спадщини та екологічного стану та збереження об’єктів культурної спадщини.

        м.Оріхів внесено до реєстру  історичних міст України.  З цього приводу розроблений Іторико- культурний опорний план м. Оріхів.

 

                                       

                            Основні показники  генерального   плану  

 

з/п

Показники

Одиниця

виміру

Існуючий стан

Етап

(20 років)

 

1

Населення  

тис. осіб

 

14,860

15,430

2

Територія в межах міста

Га

 

1088,70

1613,40

2.1

Житлової забудови, в тому числі:

--//--

 

384,12

511,20

садибної

--//--

 

352,92

474,62

багатоквартирної

--//--

31,20

36,58

2.2

Громадської забудови

--//--

38,10

46,46

2.3

Виробничої

 

--//--

143,83

258,73

2.4

Комунально-складської , у тому числі:

 

--//--

40,62

61,04

 

Кладовища

 

--//--

8,29

12,70

 

2.6

Транспортної інфраструктури, в тому числі:

 

--//--

242,12

267,76

 магістральні мережі

 

--//--

84,87

101,24

 вулиці і дороги місцевого значення

 

--//--

78,61

99,49

 зовнішнього транспорту

 

--//--

78,4

67,03

 2.7

Інженерної інфраструктури

 

 

--//--

4,23

6,89

2.11

Ландшафтно-рекреаційної та

 озелененої, у тому числі:

--//--

102,83

163,84

загального користування

 

--//--

42,72

57,53

зелені насадження спецпризначення

 

--//--

10,61

13,23

Рекреаційного призначення

 

--//--

10,89

21,96

інших зелених насаджень

 

--//--

45,14

71,12

2.12

Водних поверхонь

 

--//--

14,95

16,16

2.14

Сільськогосподарського використання

--//--

117,90

265,62

3

Житловий фонд

                                                          

тис. м2

квартир

373,95

5842

401,74

61,42

3.1

Розподіл житлового фонду по видах забудови:

          

 

 

 

 

 

 

 

садибна

--//--

248,25

3310

272,25

3550

багатоквартирна

--//--

125,7

2532

129,486

2592

3.2

Середня забезпеченість населення загальною площею

м2/чол.

 

25,16

26,68

4

Нове житлове будівництво, в тому числі:

тис. м2

квартир

 

28,286

300

садибне

--//--

 

24,50

0,240

багатоквартирне

--//--

 

3,786

60

5

Сфера обслуговування:

 

 

 

 

дитячі дошкільні заклади

 

місць

760

880

загальноосвітні школи

 

--//--

1400

1540

Лікарні

 

ліжок

202

202

Поліклініки

 

відвід/зміну

500

500

пожежні депо

об’єкт

пож. авто.

1

2

2

        6

6

Вулично-дорожня мережа та транспорт

6.1

Довжина вулиць і доріг,  в тому числі:

км

 

 

 

магістральних вулиць

--//--

31,0

33,10

автобусної мережі

 

--//--

-

24,41

6.2

Щільністьвулиць і доріг

 

км/км2

 

 

магістральних вулиць

 

--//--

   2,0

2,0

автобусної мережі

 

--//--

   -

2,1

6.5

Загальний рівень автомобілізації

машин на             1 тис. осіб

 280

300

у т.ч.: легковими індивідуальними  автомобілями

--//--

 260

280

6.6

Кількість місць зберігання легкових індивідуальних автомобілів

тис. машино-місць

   0,16

  1,312

7

Інженерне забезпечення:

 

 

 

 

7.1

Водопостачання

 

 

 

 

Сумарний відпуск води

 

тис.м3/ добу

1,33

2,95

Потужність головних споруд водопроводу

--//--

2,96

2,96

7.2

Каналізація

 

 

 

 

Загальне надходження стічних вод

 

тис.м3/добу

0,39

2,95

Сумарна потужність очисних споруд

 

--//--

2,7

3,3

7.3

Електропостачання

Сумарне споживання електроенергії

млн.кВтгод.

на рік

 

 

34,70

36,03

 

Потужність джерел

електропостачання

 

120,0

130,0

7.4

Теплопостачання ***

 

 

 

 

Потужність централізованих джерел тепла, всього

 

МВт

---

---

 

Подача тепла, всього

 

--//--

-

-

7.5

Газопостачання

 

 

 

 

Споживання газу, всього

 

млн.м3/рік

11,82

12,28

8.

Інженерна підготовка та захист території

Розчистка русла р. Конка

 

га

--

7,5

Рекультивація

 

--//--

--

18,35

Дощова каналізація

 

 

--

9,13

Очисні споруди дощової каналізації

 

одиниць

--

1

9.

Санітарне очищення території

 

 

 

 

 

 

 

Обсяги твердих побутових відходів

тис. т/рік

9,38

10,0

Полігони

 

 

 

       Кількість

одиниць

1

1

       Площа

га

4,9

4,9

 

 

 

Матеріали Історико-архітектурного опорного плану м. Оріхів.zip

Orehov_01_фрагмент центр.pdf

Пояснювальна записка до Ген плану.pdf

Пошук

Анонси

Актуально

Корисна інформація

Investment passport of Orikhivska Amalgameted territorial hromada /
Інвестиційний паспорт Оріхівської об'єднаної територіальної громади

Моніторинг стану забезпечення безбар’єрного доступу маломобільних груп населення (МГН) до будівель і приміщень закладів або установ загального користування у Оріхівській міській об’єднаній територіальній громаді

Назви вулиць та провулків м. Оріхів

Положення помічника-консультанта депутата Оріхівської міської ради

Перелік землевпорядних організацій в м. Оріхів

"Гаряча" телефонна лінія та електронна поштова скринька з питань запобігання корупції Оріхівськаої районної державної адміністрації

Інвестиційний паспорт Оріхівської об'єднаної територіальної громади

Розклад руху автобуса

Основні підприємства, розташовані на території Оріхівської міської об’єднаної територіальної громади

До уваги учасників бойових дій!

Вирішення питання поводження з тарою пакувальною

Як отримати статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

Щодо введення в дію ЗУ Про житлово-комунальні послуги

Правила благоустрою міста Оріхова

Корисні посилання