Офіційний сайт Оріхівської міської ради |

Перейти до скриньки довіри

Розділи

Правова допомога

Безоплатна правова допомога

Прийміть вітання

Інформація правової спрямованості

Вiдмова_у_вчиненнi_нотарiал_них_дiй_.docx

ЗУ_Про_запобiгання_та_протидiю_домашн_ому_насил_ству.docx

Шлюб_за_добу.docx

Як_виховати_патрiота_Украiни.docx

Як_протидiяти_торгiвлi_люд_ми.docx

Взяття_на_облiк_безхазяйного_нерухомого_майна.doc

Державна_реeстрацiя_вiдокремленого_пiдроздiлу_громад._обeднання.docx

Конвенцiя_ООН_про_права_дитини.docx

Наслiдки_пропущення_строку_для_прийняття_спадщини.doc

Порядок_звернення_стягнення_на_предмет_iпотеки_шляхом_його_продажу.docx

Суддi_Eвропейс_кого_суду_з_прав_людини.docx

_Антикорупцiйна_полiтика.docx

_Пис_мовий_змагал_ний_процес_у_Eвропейс_кому_судi_з_прав_людини.docx

_Податкова_знижка_на_освiту_дитини.docx

_Реалiзацiя_майна_боржника_вiдповiдно_до_норм_Кодексу_Укр_з_процедер_банкурутства.docx

_Виконання_рiшення_суду_в_порядку_Постанови.docx

_Громадс_кi_радники-рушii_позитивних_правових_змiн.docx

_Змiни_до_ЗУ_Про_державну_реeстр._юр.осiб,_фiз.осiб-пiдприeмцiв_та_громад.формуван_.docx

_Початок_провадження_у_справi_у_EС_з_прав_людини.docx

_Представництво_у_виконавчому_провадженi.docx

_Вимоги_до_оформлення_скарги_на_рiшення.docx

_Державна_мова_у_сферi_друкованих_засобiв_масовоi_iнформацii.doc

_Пiдстави_дострокового_розiрвання_трудового_договору.docx

_Саморегулiвна_органiзацiя_арбiтражних_керуючих.docx

_Спiр_про_встановлення_факту_належностi_особи_до_певноi_нацiонал_ностi_не_пiдлягаe_розгляду_в_судовому_порядку.docx

_Безоплатна_правова_допомога.docx

_Державна_реeстрацiя_народження.docx

_Державна_реeстрацiя_шлюбу_з_iноземцем.docx

_Договiр_мiж_бат_ками_про_сплату_алiментiв_на_дитину.doc

_Новели_в_антикорупцiйному_законодавствi.docx

Права дитини під час судового розгляду справи.docx

Ксенофобія, як елемент дискримінації.docx

Безоплатної правова допомога.docx

Порядок оформлення відрядження працівників.docx

Статут громадської організації із статусом юр. особи.docx

Термінологія антикорупційного законодавства.docx

Провадження після прийняття заяви ЄСПЛ.docx

Обмеження щодо утворення і діяльності громадських обєднань.docx

Що таке скарга, та як її розглядають.docx

Право довірчої власності, як спосіб забезпечення виконання зобов’язань.docx

Нововведення Кодексу України з питань банкрутства.docx

Законодавчі зміни у сфері державної реєстрації.docx

Пошук

Актуально

Корисна інформація

Investment passport of Orikhivska Amalgameted territorial hromada /
Інвестиційний паспорт Оріхівської об'єднаної територіальної громади

Моніторинг стану забезпечення безбар’єрного доступу маломобільних груп населення (МГН) до будівель і приміщень закладів або установ загального користування у Оріхівській міській об’єднаній територіальній громаді

Назви вулиць та провулків м. Оріхів

Положення помічника-консультанта депутата Оріхівської міської ради

Перелік землевпорядних організацій в м. Оріхів

"Гаряча" телефонна лінія та електронна поштова скринька з питань запобігання корупції Оріхівськаої районної державної адміністрації

 

 

Інвестиційний паспорт Оріхівської об'єднаної територіальної громади

Розклад руху автобуса

Основні підприємства, розташовані на території Оріхівської міської об’єднаної територіальної громади

До уваги учасників бойових дій!

Вирішення питання поводження з тарою пакувальною

Як отримати статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

Щодо введення в дію ЗУ Про житлово-комунальні послуги

Правила благоустрою міста Оріхова

Корисні посилання