Офіційний сайт Оріхівської міської ради |

Перейти до скриньки довіри

Розділи

Я маю право!

Банер - Я маю право!

Вакансії

(завершено) Головний спеціаліст з кадрових питань виконавчого комітету Оріхівської міської ради

Оголошення

про проведення конкурсу

 

Виконавчий комітет Оріхівської міської ради оголошує про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади головного спеціаліста з кадрових питань виконавчого комітету Оріхівської міської ради.

Основні вимоги до кандидатів: громадянство України, повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на посадах не менше 1 року, або стаж роботи  посадах в інших сферах управління не менше 3-х років.

Додаткова інформація щодо надання переліку документів на конкурс, основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці можна отримати у інспектора з кадрів Оріхівської міської ради Товкач Я.А. та на офіційному сайті Оріхівської міської ради: http://ormr.gov.ua

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу за адресою: Запорізька область, Оріхівський район, м.Оріхів, вул. Шевченка, 11, кабінет №4, з 8.00 до 17.00, перерва з 12.00 до 13.00, тел.: 4-36-24.

 

 
 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття посади

головного спеціаліста з кадрових питань

виконавчого комітету Оріхівської міської ради

Загальні умови

Посадові обов’язки

1) організовує роботу щодо розробки структури міської ради;

2) розробляє і бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та служби в органах місцевого самоврядування;

3) вносить пропозиції  міському голові.

4) контролює розроблення посадових інструкцій  посадових осіб, які затверджує міський голова, а також переглядає їх на відповідність встановленим законодавством вимогам;

5) проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв’язання конфліктних ситуацій;

6) вивчає потребу в персоналі на вакантні посади у виконавчому комітеті міської ради та вносить відповідні пропозиції міському голові;

7) приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад, проводить перевірку документів, поданих кандидатами на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє кандидатів про результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;

8) надсилає кандидатам на зайняття вакантних посад письмові повідомлення про результати конкурсу;

9) перевіряє дотримання вимог законодавства про працю та службу в органах місцевого самоврядування, правил внутрішнього службового розпорядку в міській раді;

10) разом з іншими відділами та структурними підрозділами міської ради:

організовує роботу щодо розробки положень про структурні підрозділи та відділи;

опрацьовує штатний розпис виконавчого комітету міської ради;

спільно з фінансово-економічним відділом організовує роботу щодо мотивації працівників виконавчого комітету ради;

забезпечує планування службової кар’єри, планомірне заміщення посад посадових осіб органів місцевого самоврядування, підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;

організовує роботу щодо стажування посадових осіб та молоді;

11) організовує проведення внутрішніх навчань  посадових осіб міської ради;

12) здійснює планування професійного навчання посадових осіб міської ради;

13) узагальнює потреби посадових осіб у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції міському голові;

14) разом із  посадовими особами складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання його службової діяльності;

15) веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань;

16) аналізує кількісний та якісний склад  посадових осіб;

17) надає консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам відділів та структурних підрозділів міської ради;

18) обчислює стаж роботи та служби в органах місцевого самоврядування;

19) розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження персоналу державними нагородами, відзнаками, веде відповідний облік;

20) організовує складання Присяги  посадовою особою місцевого самоврядування, яка вперше вступає на службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів  посадовим особам;

21) ознайомлює посадових осіб з правилами внутрішнього службового розпорядку міської ради, посадовими інструкціями та іншими документами з проставленням ними підписів та дати ознайомлення;

22) оформляє і видає  службовцю службове посвідчення;

23) забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення на посади та звільнення посадових осіб;

24) здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років;

25) формує графік відпусток посадових осіб, готує проекти розпоряджень щодо надання відпусток посадовим особам, контролює їх подання та веде облік;

26) здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників;

27) оформляє і видає довідки з місця роботи працівника;

28) опрацьовує листки тимчасової непрацездатності;

29) у межах компетенції готує розпорядчі документи про відрядження персоналу;

30) готує у межах компетенції документи щодо призначення пенсій працівникам;

31) забезпечує видачу у встановленому порядку звільненій особі копії розпорядження про звільнення, належно оформленої трудової книжки;

32) здійснює організаційні заходи щодо своєчасного подання посадовими особами відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (декларацію про доходи) за минулий рік ;

33) забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в міській раді, якщо ці функції не покладені на іншу особу;

34) забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених ч..3,4  статті 1 Закону України «Про очищення влади», готує довідку про її результати, якщо ці функції не покладено на іншу особу;

35) здійснює облік військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних в міській раді;

36) проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та службу в органах місцевого самоврядування.

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад –3300 гривень, надбавка за вислугу років, надбавка за ранг посадової особи місцевого самоврядування, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

Безстроково

  Перелік документів, 

  необхідних для участі в

  конкурсі, та строк їх подання

-         заяву на участь у конкурсі;

-         Заява про проведення перевірки, передбаченої Законом України Про очищення влади;

-         особову картку за формою П-2 ДС з додатками;

-          2 фото розміром 3 х 4 см;

-         документи про освіту, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня, підвищення кваліфікації;

-         паспорт;

-         ідентифікаційний код;

-         копію трудової книжки;

-         військовий квиток (для військовозобов'язаних);

-         електронна декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, за встановленою формою, що визначається Національним агентством з питань запобігання корупції (далі – НАЗК) шляхом її заповнення на офіційному веб-сайті НАЗК за адресою www.nazk.gov.ua;

-         письмову згоду на обробку персональних даних.

 

Документи приймаються до 17 год 10 травня 2018 року за адресою:

70500 Запорізька обл.,  м.Оріхів, вул.Шевченка,11

Дата, час і місце проведення конкурсу

11 травня  2018 року о 10 год

70500 Запорізька обл.,  м.Оріхів, вул.Шевченка,11

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

 

Загальні вимоги

 

1.

Освіта

    вища  освіта за освітньо-кваліфікаційним

    рівнем спеціаліста, магістра

 

2.

Досвід роботи

стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі не менше 1 року, або стаж роботи за фахом  в інших сферах управління не менше 3-х років.

3.

Володіння державною мовою:

 

Вільне володіння державною мовою.

Спеціальні вимоги

 

1.

Освіта

Напрямок підготовки юридичного або економічного спрямування.

  2.

Знання законодавства

 Конституцію України, закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого п самоврядування", "Про державну службу", "Про запобігання корупції", «Про відпустки» та інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, практику застосування чинного законодавства України з питань, що належать до його компетенції.

 

 

Спеціальний досвід роботи

Не потребує.

 

Знання сучасних інформаційних технологій

впевнене користування комп’ютером – рівень досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point).

 

 

Якісне виконання поставлених завдань

 

1. Вміння працювати з інформацією.

2. Орієнтація на досягнення кінцевих результатів.

 

 

Командна робота та взаємодія

 Вміння працювати в команді.

 

Сприйняття змін

 

 Здатність приймати зміни та змінюватися.

 

 

Особистісні компетенції

 

1. Відповідальність.

2. Наполегливість.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Середа, 11 Квітня 2018 16:18 | Переглядів: 444

Пошук

Актуально

Оголошення

Корисна інформація

Investment passport of Orikhivska Amalgameted territorial hromada /
Інвестиційний паспорт Оріхівської об'єднаної територіальної громади

Моніторинг стану забезпечення безбар’єрного доступу маломобільних груп населення (МГН) до будівель і приміщень закладів або установ загального користування у Оріхівській міській об’єднаній територіальній громаді

Назви вулиць та провулків м. Оріхів

Положення помічника-консультанта депутата Оріхівської міської ради

Перелік землевпорядних організацій в м. Оріхів

"Гаряча" телефонна лінія та електронна поштова скринька з питань запобігання корупції Оріхівськаої районної державної адміністрації

Інвестиційний паспорт Оріхівської об'єднаної територіальної громади

Розклад руху автобуса

Основні підприємства, розташовані на території Оріхівської міської об’єднаної територіальної громади

До уваги учасників бойових дій!

Вирішення питання поводження з тарою пакувальною

Як отримати статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

Щодо введення в дію ЗУ Про житлово-комунальні послуги

Корисні посилання