Офіційний сайт Оріхівської міської ради |

Перейти до скриньки довіри

Розділи

Я маю право!

Банер - Я маю право!

Вакансії

(завершено) Провідний спеціаліст відділу земельних відносин, охорони навколишнього середовища та комунальної власності виконавчого комітету

Виконавчий комітет Оріхівської міської ради оголошує про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади провідного спеціаліста відділу земельних відносин,охорони навколишнього середовища та комунальної власності виконавчого комітету Оріхівської міської ради.
Основні вимоги до кандидата: громадянство України, повна вища освіта за освітньо-кваліфі-каційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого само-врядування та державній службі не менше 3 років чи в інших сферах управління на керівних посадах не менше 5-ти років.
Додаткова інформація щодо надання переліку документів на конкурс, основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці можна отримати у інспектора з кадрів та на офіційному сайті Оріхівської міської ради: http://ormr.gov.ua
Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу за адресою: Запорізька область, Оріхівський район, м.Оріхів, вул. Шевченка, 11, з 8.00 до 17.00, перерва з 12.00 до 13.00.

 

 

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади

провідного спеціаліста відділу земельних відносин,охорони навколишнього середовища та комунальної власності Оріхівської міської ради

Загальні умови

Посадові обов’язки

 1. Бере участь в реалізації державних програм, раціонального використання та охорони земель, відновлення родючості грунтів, поліпшення навколишнього природного середовища.
 2. Реалізує на території міської ради державну політику у використанні та охороні земель, проведення земельної реформи, готує і подає районному управлінню земельних ресурсів Держкомзему України пропозиції щодо удосконалення законодавства з питань регулювання земельних відносин.
 3. Готує та вносить на розгляд ради пропозиції щодо:
  • встановлення ставки земельного податку;
  • передачі земельних ділянок комунальної власності у власність,громадянам та юридичним особам;
 • надання та вилучення земельних ділянок у користування із земель комунальної власності відповідно до Земельного кодексу України;
 • викупу земельних ділянок для суспільних потреб територіальної громади міста.
 1. За дорученням міської ради інформує населення щодо вилучення ( викупу)земельних ділянок
 1. Здійснює контроль за використанням та охорони земель комунальної власності, додержанням та охороною земель комунальної власності, додержанням землекористувачами земельного та екологічного законодавства, встановленого порядку використання земельних ділянок відповідно до їх цільового призначення та умов надання.
 2. Здійснює на землях комунальної власності відповідної території моніторинг земель, організовує здійснення заходів щодо відновлення корисних властивостей землі.
 3. Приймає участь у укладенні договорів оренди, та здійснює їх реєстрацію в міській раді.
 4. Здійснює на території ради нагляд за освоєнням проектів землеустрою будівництва протиерозійних та інших об’єктів, що споруджуються з метою раціонального використання та охорони земель.
 5. Бере участь у розгляді земельних спорів та вносить пропозиції щодо їх вирішення та порядку виконання.
 6. За дорученням міського голови розглядає звернення фізичних та юридичних осіб із земельних питань і готує проекти висновків згідно з вимогами Закону України “Про звернення громадян”.
 7. Подає відділу земельних ресурсів, виконкому ради інформацію про хід земельної реформи на території ради.
 8. Вносить міському голові пропозиції щодо покращення організації робіт, пов’язаних з регулюванням земельних відносин на території громади.
 9. Здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань у відповідності до Закону України “Про місцеве самоврядування
 10. Керує розробкою екологічних стандартів і нормативів підприємства відповідно до чинних державних, міжнародних (регіональних) і галузевих стандартів, забезпечує контроль за їх виконанням і своєчасний перегляд.
 11.  Контролює правильність експлуатації очисних і захисних споруд.
 12. Розробляє заходи щодо запобігання забруднення навколишнього середовища, дотримання екологічних норм, що забезпечують сприятливі умови праці, а також щодо попередження можливості аварій і катастроф.
 13. Бере участь у розробці планів: - впровадження нової техніки, проведення науково-дослідних і дослідних робіт зі створення на підприємстві економіки замкненого циклу, заснованої на екологічно раціональної циркуляції матеріалів, збереженні і заміщенні непоновлюваних ресурсів, мінімізації, повторному використанні, переробці та утилізації відходів;
  - впровадження маловідходної, безвідходної та екологічно чистої технології виробництва, раціональному використанню природних ресурсів;
  - капітального будівництва по природоохоронних об'єктів.
 14.  Проводить обгрунтований розрахунок ризиків для стану навколишнього середовища при реалізації підприємством програм з очищення та інших природоохоронних заходів.
 15. Організовує розслідування причин і наслідків

викидів шкідливих речовин в навколишнє середовище, готує пропозиції щодо їх попередження.

 1. Керує розробкою заходів щодо поліпшення охорони навколишнього середовища на основі вивчення та узагальнення передового досвіду вітчизняних і зарубіжних підприємств.
 2. Організовує ведення обліку показників, що характеризують стан навколишнього середовища, створення системи зберігання відомостей про нещасні випадки, даних екологічного моніторингу, документації з ліквідації відходів і іншої інформації екологічного характеру, що надається в розпорядження координатора природоохоронної діяльності.
 3. Проводить роботу зі створення на підприємстві ефективної системи екологічної інформації, поширюваної на всіх рівнях управління, ознайомлення працівників підприємства з вимогами екологічного законодавства.
 4. Бере участь у розробці програм екологічного навчання.
 5.  Забезпечує складання встановленої звітності.

Умови оплати праці

Посадовий оклад –3300 гривня, надбавка за вислугу років, надбавка за ранг посадової особи місцевого самоврядування, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

Безстроково

 

  Перелік документів, 

  необхідних для участі в

  конкурсі, та строк їх подання

-         заяву на участь у конкурсі;

-         Заява про проведення перевірки, передбаченої Законом України Про очищення влади;

-         особову картку за формою П-2 ДС з додатками;

-         2 фото розміром 3 х 4 см;

-         документи про освіту, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня, підвищення кваліфікації;

-         паспорт;

-         ідентифікаційний код;

-         копію трудової книжки

-         військовий квиток (для військовозобов'язаних);

-         електронна декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, за встановленою формою, що визначається Національним агентством з питань запобігання корупції (далі – НАЗК) шляхом її заповнення на офіційному веб-сайті НАЗК за адресою www.nazk.gov.ua

-         письмову згоду на обробку персональних даних.

 

Документи приймаються до 17 год 15 лютого 2018  року за адресою:

70500 Запорізька обл., : м.Оріхів,вул.Шевченка,11

Дата, час і місце проведення конкурсу

 20 лютого 2018 року о 10 год

 70500 Запорізька обл., : м.Оріхів,вул.Шевченка,11

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

 

 

Загальні вимоги

 

1.

Освіта

повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста 

 

2.

Досвід роботи

стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі не менше 3 років чи в інших сферах управління на керівних посадах не менше 5-ти років

 

3.

Володіння державною мовою:

 

Вільне володіння державною мовою.

Спеціальні вимоги

 

 

Знання законодавства

 Конституцію України, закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого п самоврядування", "Про державну службу", "Про запобігання корупції" та інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, практику застосування чинного законодавства України з питань, що належать до його компетенції.

 
       

 

Спеціальний досвід роботи

Не потребує.

 

Знання сучасних інформаційних технологій

впевнене користування комп’ютером – рівень досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point).

 

 

Якісне виконання поставлених завдань

 

1. Вміння працювати з інформацією.

2. Орієнтація на досягнення кінцевих результатів.

 

 

Командна робота та взаємодія

 Вміння працювати в команді.

 

Сприйняття змін

 

 Здатність приймати зміни та змінюватися.

 

 

Особистісні компетенції

 

1. Відповідальність.

2. Наполегливість.

 

       

 

 

 

Понеділок, 15 Січня 2018 14:20 | Переглядів: 992

Пошук

Анонси

Актуально

Корисна інформація

Investment passport of Orikhivska Amalgameted territorial hromada /
Інвестиційний паспорт Оріхівської об'єднаної територіальної громади

Моніторинг стану забезпечення безбар’єрного доступу маломобільних груп населення (МГН) до будівель і приміщень закладів або установ загального користування у Оріхівській міській об’єднаній територіальній громаді

Назви вулиць та провулків м. Оріхів

Положення помічника-консультанта депутата Оріхівської міської ради

Перелік землевпорядних організацій в м. Оріхів

"Гаряча" телефонна лінія та електронна поштова скринька з питань запобігання корупції Оріхівськаої районної державної адміністрації

Інвестиційний паспорт Оріхівської об'єднаної територіальної громади

Розклад руху автобуса

Основні підприємства, розташовані на території Оріхівської міської об’єднаної територіальної громади

До уваги учасників бойових дій!

Вирішення питання поводження з тарою пакувальною

Як отримати статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

Щодо введення в дію ЗУ Про житлово-комунальні послуги

Корисні посилання