Офіційний сайт Оріхівської міської ради

Перейти до скриньки довіри

Розділи

Оголошення

Увага! Оголошено конкурс на визначення опорного закладу освіти в Оріхівській міській ОТГ

Серед пріоритетних завдань, вирішення яких повинна забезпечувати система освіти, є охоплення навчанням усіх дітей дошкільного та шкільного віку, забезпечення рівного доступу до якісної освіти, допрофільної підготовки та профільного навчання незалежно від місця їх проживання, всебічного розвитку особистості, ефективного використання кадрового потенціалу, навчально-методичної, матеріально-технічної бази навчальних закладів.

З метою реалізації зазначених завдань  передбачено створення опорного навчального закладу , який би реально враховував освітні запити територіальної громади, забезпечував ефективне використання фінансових, матеріально-технічних та кадрових ресурсів       

Основною метою діяльності опорного навчального закладу є  забезпечення учнів високим рівнем загальної середньої освіти відповідно до їх нахилів, здібностей, уподобань та підготовки до продовження навчання в навчальних закладах початкової, середньої та вищої професійної освіти шляхом створення умов для ефективної і якісної реалізації державного освітнього стандарту, а також гарантованого державою права громадян України на одержання загальнодоступної й безкоштовної загальної освіти.

Cтворення опорного навчального закладу є першим кроком в реалізації плану  «Стратегія розвитку освіти Оріхівської міської об’єднаної територіальної громади».

 

УМОВИ

проведення конкурсу з визначення опорного навчального закладу

(далі - Конкурс)

 

І. Мета і завдання Конкурсу

1.1 Ці умови визначають порядок проведення конкурсу на визначення
опорного навчального закладу загальної середньої освіти (далі - Конкурс).

1.2.     Метою Конкурсу є:

створення умов для комплексної реорганізації і модернізації системи загальної середньої освіти ;

забезпечення рівного доступу до якісної освіти;

впровадження допрофільної підготовки, профільного і професійного навчання, поглибленого вивчення предметів учнями незалежно від їхнього місця проживання;

концентрація та ефективне використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів (вихованців);

створення єдиної системи виховної роботи.

1.3.     Основним завданням Конкурсу є:

виявлення ефективної моделі діяльності опорного закладу, що забезпечує умови для рівного доступу до якісної освіти, підвищення її якості, підтримку творчо працюючих педагогічних колективів;

зміцнення матеріально-технічного оснащення опорних закладів.

 

ІІ. Керівництво Конкурсу

2.1. Організаційне забезпечення та проведення Конкурсу здійснюється відділом освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Оріхівської міської ради Запорізької області  (далі - відділ освіти).

 

ІІІ. Терміни проведення та учасники Конкурсу

3.1. Конкурс проводиться у 30-денний термін з 03 вересня по 30 вересня 2018 року

3.2. Учасниками конкурсу є загальноосвітні навчальні заклади І-ІІІ ступенів Оріхівської міської ради .

3.3. Конкурсні пропозиції подаються  керівниками загальноосвітніх навчальних закладів  до відділу освіти, молоді та спорту  протягом двох тижнів з дати оголошення конкурсу.           

ІV. Умови участі в Конкурсі

4.1. Для участі в Конкурсі до конкурсної комісії (далі - Комісія) подаються такі матеріали:

 - заява  загальноосвітнього навчального закладу;

- опис проекту опорної школи (до 10 сторінок), яка відповідає вимогам Положення про освітній округ, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №777 ( у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20.10.2016 р. .№79) зі змінами,

- відеопрезентація школи на доступних носіях (до 7 хвилин);

- додаткові ілюстративні матеріали.

4.2. Матеріали Конкурсу повинні розкривати наступні складники:

- історична довідка опорної школи;

- концепція діяльності опорної школи;

- структура: опорна школа, філії;

- мета та завдання діяльності опорної школи;

- професійний рівень керівника опорної школи;

- якісний склад та досягнення педагогічного колективу;

- науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу;

- перспективи профільного та поглибленого навчання;

- раціональність використання варіативної частини робочого навчального плану у відповідності до профілю навчання;

- результативність роботи навчального закладу за такими критеріями: результати зовнішнього незалежного оцінювання, моніторингових досліджень, учнівських олімпіад з навчальних предметів, конкурсу-захисту робіт членів Малої академії наук, інших конкурсів та змагань;

- створення системи виховної роботи в школі;

- відомість про орієнтовну кількість учнів, які будуть навчатися в опорній школі (окремо вказати орієнтовну кількість учнів, які будуть підвозитися на навчання до опорної школи з інших населених пунктів ОТГ);

- вказати, з яких загальноосвітніх навчальних закладів реорганізованих, ліквідованих планується підвезення учнів до опорної школи;

- наявність та потреба транспорту для підвезення учнів до опорної школи;

- наявність Інтернет-ресурсу опорного закладу;

- матеріально-технічна база: навчальні кабінети фізики, хімії, біології, географії, інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій (вказати кількість комп’ютерів у кожному з них, доступ до швидкісного Інтернету, наявність локальної мережі) та інше; лабораторії, навчальні майстерні, забезпечені відповідним обладнанням; класи з комп’ютерним і мультимедійним обладнанням; шкільний методичний кабінет; спортивні об’єкти з відповідним обладнанням; актова зала; бібліотека з укомплектованим бібліотечним фондом підручників, науково-методичною, художньою та довідковою літературою; їдальня (вказати кількість посадкових місць); внутрішні туалети.

- видатки на  одного учня.

4.3. Конкурсні матеріали оформлюються в одному примірнику комп’ютерним набором, кегель 14, інтервал 1. Обов’язково додається електронна версія у текстовому редакторі Word.

4.4.Рішення та оголошення про проведення конкурсного відбору, інформація про подані на Конкурс матеріали оприлюднюються на офіційному сайті міської ради.

4.5.Проведення конкурсного відбору та захист поданих матеріалів відбудеться 25 вересня 2018 року.

V. Критерії оцінювання та визначення переможців Конкурсу

5.1. Підсумки Конкурсу підводяться за загальною сумою балів. Максимальна сумарна кількість балів – 370 балів.

5.2. Подані матеріали на Конкурс оцінюються за такими критеріями (максимальна кількість балів за одним критерієм – 10 балів):

Назва критерію

Оцінювання за критерієм

5 балів

10 балів

Кількість філій опорного закладу

одна філія

дві філії і більше

Кількість учнів в опорному закладі (без врахування учнів філій)

 менше 200 осіб

200 осіб і більше

Кількість учнів, що будуть підвозитися на навчання до опорного закладу після консолідації мережі

20-50 учнів

більше 50 учнів

Використання проектної потужності закладу після консолідації мережі навчальних закладів

30-50%

50% і більше

Протяжність маршрутів перевезення учнів до опорного закладу

більше 10 км

10 км і менше

Тривалість маршруту в одну сторону

більше 25 хв

до 25 хв

Наявність шкільних автобусів

один

два і більше

Кількість класів на паралелі

один

два і більше

Середня наповнюваність класів

11-17 осіб

більше 17 осіб

Видатки на одного учня

більше 15 тис грн..

До 15 тис грн..

Кількість профілів у опорному закладі

один

два і більше

Наявність предметних гуртків у опорному закладі

1-4

більше 4

Кількість класів з поглибленим вивченням предметів у опорному закладі

1

більше 1

Освітній рівень педагогів (вища освіта)

60-80%

80% і більше

Якісний рівень педагогів

40-50%

50% і більше

Наявність психологічної служби

Немає взагалі або    менше  2 фахівців з навантаженням менше 1ставки

Соціальний педагог - 1ставка

і психолог - 1ставка

і більше

Наявність інклюзивних класів

немає

1 і більше

Наявність кабінетів:

фізики

 

хімії

 

біології

 

географії

 

інформатики

 

навчальних майстерень

 

спортивної зали

 

психолога

 

є, але без паспорту

 

є, але без паспорту

 

є, але без паспорту

 

є, але без паспорту

 

є, але без паспорту

 

є, але без паспорту

 

є, але без паспорту

 

є, але без паспорту

 

так

 

так

 

так

 

так

 

так

 

так

 

так

 

так

Наявність швидкісного Інтернету

0,5-1 Мбіт

1 Мбіт і більше

Наявність мережі wi-fi з безкоштовним (безпечним) доступом

є, але не для всіх учасників освітнього процесу

так

Наявність бібліотеки з книгосховищем та читальною залою

так, але відсутня одна із складових

так

 

Наявність актової зали

 

у пристосованому приміщенні

 

так

Створення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами:

 

пандус

 

внутрішні санвузли

 

 

 

є, але не відповідає нормам

є, не відповідають нормам

 

 

 

так

 

так

Наявність у шкільній їдальні технологічного та холодильного обладнання (жарова шафа, електросковорода, холодильна камера)

так, але відсутні одна або декілька складових

так

Наявність у шкільній їдальні холодної та гарячої проточної води

тільки холодна проточна вода

так

Термін проведення останнього капітального ремонту

15-10 років

до 5 років

Відповідність інженерного обладнання (санітарні прилади) санітарним нормам

менше 50% забезпеченості

100%

Відповідність плану розвитку підходам у реформуванні загальної середньої освіти

частково

так

Масштабність інвестиційних потреб опорної школи

частково

так

5.3. Комісія працює на громадських засадах.

5.4. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ній присутні не менше двох третин його складу.

5.5. Перемогу в Конкурсі здобуває освітній заклад, який набере найбільшу кількість балів згідно критеріїв. Якщо участь в Конкурсі брав участь один  учасник, то  Комісія ухвалює рішення про визначення переможця Конкурсу шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

VI. Підведення підсумків та визначення переможців

6.1. Підведення підсумків Конкурсу відбудеться протягом пяти днів після  проведення конкурсного відбору.

6.2. За рішенням конкурсної комісії складається протокол  та  подається для  прийняття рішення  засновнику.

 

За повідомленням відділу освіти, молоді

та спорту виконавчого комітету Оріхівської міської ради

Понеділок, 03 Вересня 2018 16:48 | Переглядів: 102

Пошук по сайту

Актуально

Оголошення