Офіційний сайт Оріхівської міської ради

Перейти до скриньки довіри

Розділи

Я маю право!

Банер - Я маю право!

Оголошення

Конкурс щодо відбору підприємств – виконавців послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій у м.Оріхів

Виконавчий комітет Оріхівської міської ради оголошує конкурс щодо відбору підприємств – виконавців послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій у м.Оріхів.

 

Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу: Виконавчий комітет Оріхівської міської ради, 70500, Запорізька область, м.Оріхів, вул. Шевченка, 11.

 

Підстава для проведення конкурсу: рішення 13 - ої сесії  Оріхівської міської ради  сьомого скликання  від 29.03.2018 року №1  «Про оголошення конкурсу щодо відбору підприємств – виконавців послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій у м.Оріхів». 

 

Місце і час проведення конкурсу: Запорізька область, м.Оріхів, вул. Шевченка, 11, приміщення Оріхівської міської ради; 11.05.2018 року  о 10:00

 

Контактні телефони осіб, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу:

Відділ комунального господарства і благоустрою міста – Бут Світлана Миколаївна – 06141 43228

 

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

-  наявність матеріально-технічної бази;

-  досвід роботи з надання вищезазначених послуг;

-  наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації;

-  наявність відповідних дозволів або ліцензій на виконання вказаних робіт чи послуг (у випадках, якщо їх наявність передбачена чинним законодавством).

 

Характеристика території, де повинні надаватися послуги: територія м.Оріхів, Запорізької області

 -  загальна кількість населення міста – 15060 чол.

-  загальна площа – 1425 га, з них під забудовою – 688,29 га.

 

Кількість багатоквартирних житлових будинків – 57, з них, 5-ти поверхових і вище – 27 ,  обладнаних централізованим опаленням – 25, централізованим водопостачанням – 57 , централізованим водовідведенням  - 55, каналізацією  та  вигребом – 2. Кількість мешканців таких будинків – 4875 чоловік

 

Багатоповерхові будинки території м.Оріхів

 

Перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій: 

-  прибирання прибудинкової території;

-  вивезення  побутових  відходів (збирання, перевезення та захоронення);

-  прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівель;

-  обслуговування димовентиляційних каналів;

-  поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем, холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення та зливової каналізації і технічних  пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку при будинковій території;

-  технічне обслуговування  внутрішньобудинкових систем водопостачання, водовідведення, зливової каналізації та  аварійне обслуговування;

-  технічне обслуговування ліфтів;

-  енергопостачання для ліфтів;

-  освітлення місць загального користування і підвалів та підкачування води.

Перелік документів, які подаються учасником конкурсу для підтвердження відповідності учасника встановленим кваліфікаційним вимогам:

-  копія установчих документів;

-  копія ліцензії на виконання робіт у сфері житлово-комунальних послуг;

-  балансовий звіт суб’єкта господарювання за останній звітний період;

-  план залучення коштів до житлово-комунальної сфери міста та доходи, які планується одержати від надання послуг ;

-  довідка про відсутність заборгованості із заробітної плати;

-  довідки відповідних органів державної податкової служби і Пенсійного фонду України про відсутність заборгованості за податковими зобов’язаннями та платежами до Пенсійного фонду України станом на момент подачі конкурсної документації;

-  довідка в довільній формі що містить інформацію про технічний потенціал суб'єкта   господарювання   (кількість   спеціально   обладнаних транспортних засобів, які перебувають   на   балансі   суб'єкта господарювання, наявність власної ремонтної бази та контейнерного парку тощо);

-  довідка в довільній формі про наявність працівників відповідних кваліфікацій;

-  довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

а)реквізити (адреса – юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);

б)керівництво (посада, ім’я, по батькові, телефон для контактів);

в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма.

-  копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності);

-   копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

 

Вимоги до конкурсних пропозицій.

Всі документи, що мають відношення до конкурсної пропозиції, складаються українською мовою.

Учасник може змінити або анулювати свою пропозицію шляхом повідомлення про це організатора конкурсу у письмовій формі до настання кінцевого терміну подання конкурсних пропозицій.

Для участі у конкурсі його учасники подають оригінали або засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів, передбачених конкурсною документацією.

Конкурсна пропозиція з поміткою «Заява на участь у конкурсі» подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу.

Пропозиція друкується та підписується учасником або особою (особами), належним чином уповноваженими підписувати за учасника. Такі повноваження зазначаються у письмовому дорученні, що входить до складу конкурсної пропозиції. На всіх сторінках пропозиції мають міститися відбитки печатки учасника та підпис уповноваженої особи (осіб). Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, позначаються ініціалами особи або осіб, що підписують пропозицію. Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до конкурсної комісії та підписаних відповідним чином, несе учасник.

 У випадку однакового значення критеріїв відповідності переможець визначається шляхом голосування членів конкурсної комісії простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менше половини її складу. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комісії.

Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.

До участі у процедурі розкриття конкурсних пропозицій організатором конкурсу допускаються представники учасника конкурсу за умови, якщо учасником виступає юридична особа, яку представляє керівник, він повинен надати завірені копії документів, що підтверджують його повноваження, та мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу. У разі якщо учасника представляє інша особа, необхідно надати довіреність на представництво інтересів учасника, підпис документів, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства, копію документа, який підтверджує повноваження керівника, що підписує довіреність, а також мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу. Копії документів, які засвідчують особу представника учасника повинні бути надані у складі конкурсної пропозиції.

Після відкриття конверта внесення змін до конкурсної пропозиції не дозволяється. У винятковому випадку на запит конкурсної комісії учасник може дати лише пояснення до змісту пропозиції, не змінюючи її суті.

Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до учасників конкурсу за роз’ясненням щодо їх змісту, провести консультації з окремими учасниками.

За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право відхилити їх з таких причин:

-  учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим конкурсною документацією;

-   конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації.

-  учасник конкурсу перебуває у стані ліквідації, його визнано банкрутом або порушено провадження у справи про його банкрутство;

-  встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення.

Переможець конкурсу оголошується після затвердження протоколу виконавчим комітетом Оріхівської міської ради.

 

Способи і місце отримання конкурсної документації: конкурсну документацію можна отримати після направлення на адресу організатора конкурсу заяви. Зразок заяви ви можете отримати особисто, за адресою: Запорізька область, м.Оріхів, вул. Шевченка, 11, каб.6  або електронною поштою, попередньо зателефонувавши за тел. (06141) 44747

 

Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій: конкурсна пропозиція (в запечатаному та скріпленою печаткою учасника конверті на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція) разом із заявою подається особисто або надсилається поштою до виконавчого комітету Оріхівської міської ради Запорізька область, м.Оріхів, вул. Шевченка, 11, до 04.05.2018 року.

У разі надсилання конкурсної пропозиції поштою, в конверті з описом, повинна міститися окремо заява та окремо запечатаний і скріплений печаткою учасника конверт з конкурсною пропозицією.

 

Критерії оцінки конкурсних пропозицій:

-   вартість послуг (робіт);

-   рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічним обладнанням;

-   кількість працівників відповідної кваліфікації (з урахуванням пропозицій щодо залучення співвиконавців);

-   фінансова спроможність учасника конкурсу;

-   строки надання послуг (виконання робіт);

-   наявність позитивного досвіду роботи з надання послуг (виконання робіт) відповідно до вимог стандартів, норм та правил;

-   підвищення якості послуг (виконаних робіт) та зниження їх вартості.

 

Інформація про багатоповерхові будинки території м.Оріхів

Середа, 04 Квітня 2018 11:12 | Переглядів: 220

Пошук по сайту

Актуально

Оголошення