Офіційний сайт Оріхівської міської ради |

Перейти до скриньки довіри

Розділи

Я маю право!

Банер - Я маю право!

Новини

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту – рішення сесії Оріхівської міської ради «Про проект «Положення про порядок утримання кладовищ та надання ритуальних послуг на території міста Оріхова»

Відповідно до затвердженого плану діяльності Оріхівської міської ради з питань підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік виконавчим комітетом Оріхівської міської ради підготовлено проект регуляторного акту – рішення сесії міської ради «Про проект «Положення про порядок утримання кладовищ та надання ритуальних послуг на території міста Оріхова».

Запропонованим регуляторним актом передбачається врегулювання питань по утриманню кладовищ на території міста, прав і обов’язків учасників правовідносин у сфері надання ритуальних послуг, вдосконалення власних повноважень.

Зауваження та пропозиції від фізичних і юридичних осіб та їх об’єднань стосовно проекту регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу до нього прохаємо надсилати в письмовій формі протягом 30 днів (до 03 липня 2016 року) з дня їх оприлюднення розробнику за адресою: 70500 Запорізька область, м.Оріхів, вул.Шевченка,11, відділ житлово- комунального господарства, благоустрою та земельних відносин, контактний телефон 4-32-28.

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту регуляторного акту – рішення Оріхівської міської ради «Про проект «Положення про порядок утримання кладовищ  та надання ритуальних послуг на території міста Оріхова»

 

        Цей аналіз регуляторного впливу розроблено на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності»  від 11.09.03р. №1160-IV та з урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою КМ України від 11.03.04р. № 308.  

            Аналіз визначає правові та організаційні засади реалізації рішення Оріхівської міської ради «Про проект «Положення про порядок утримання кладовищ  та надання ритуальних послуг на території міста Оріхова»

 

1. Визначення  та  аналіз проблеми, яку  пропонується  розв’язати   шляхом державного  регулювання господарських відносин, а також оцінка  важливості  цієї  проблеми.

Діяльність  у  галузі  поховання  здійснюється  відповідно до  Закону  України  "Про поховання і похоронну справу",  на підставі Типового положення про ритуальну службу в Україні, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України від 19.11.2003 року  № 193  та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.09.2004 року за № 1110/9709, згідно з Законом України „Про благоустрій населених пунктів”, Державними санітарними правилами та нормами „Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України” ДСанПІН 2.2.2.028-99, Наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 22.06.2006 №208 "Про запровадження ритуальної символіки на автотранспортних засобах суб'єктів господарювання, що надають ритуальні послуги з перевезення тіла померлого", постанови Кабінету Міністрів України від 1.08 2006 року № 1045 «Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах», Постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 №1445 „Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги і особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій і інвалідів війни”.

 З метою врегулювання відносин  при  наданні ритуальних  послуг та функціонування  міських кладовищ, відповідальності ритуальної служби, суб’єктів господарювання, які працюють  на  ринку  ритуальних  послуг, порядку  організації  поховань і  ритуального  обслуговування  населення, пропонується затвердити рішенням Оріхівської міської ради «Положення про порядок утримання кладовищ  та надання ритуальних послуг на території міста Оріхова».

 

2.Обґрунтування прийняття Проекту регуляторного акта

Враховуючи те, що відповідно до Закону України «Про поховання та  похоронну справу»  організацію діяльності в галузі поховання на місцевому рівні здійснюють органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції, зазначена проблема може бути розв’язана за допомогою прийняття  відповідного регуляторного акта -  «Положення про порядок утримання кладовищ  та надання ритуальних послуг на території міста Оріхова».

Ці проблеми не вирішуються ринковими механізмами, а вирішуються тільки шляхом прийняття зазначеного регуляторного акта.

Ринковий механізм не повністю визначає сферу дії ритуальної служби та суб'єктів господарювання, які працюють на ринку ритуальних послуг, а прийняття цього акта дозволить упорядкувати відносини між ритуальною службою та суб'єктами господарювання, які працюють на ринку ритуальних послуг, шляхом укладання відповідних договорів. Також затвердження «Положення про порядок утримання кладовищ  та надання ритуальних послуг на території міста Оріхова» визначить порядок організації поховання та надання послуг, чітко зазначить обов'язки надавачів ритуальних послуг та прав замовника цих послуг, допоможе покращити обслуговування населення в галузі похоронної діяльності шляхом інформування про суб'єктів господарювання, які працюють на ринку ритуальних послуг. Прийняття запропонованого регуляторного акта надасть можливість затвердити порядок розміщення, облаштування, утримання та охорону місць поховань а забезпечить виконання на території громади вимог чинного законодавства

 

3. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта, у тому числі здійснити розрахунок очікуваних витрат та вигод суб'єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта

         У разі прийняття запропонованого регуляторного акта очікуються наступні результати:

-          чітке визначення сфери дії суб'єктів господарювання, які працюють на ринку ритуальних послуг;

-          упорядкування відносини з суб'єктами господарювання, які працюють на ринку ритуальних послуг;

-          визначання порядку організації поховання та надання зв'язаних з ним ритуальних послуг;

-          зазначення обов'язків надавачів ритуальних послуг та прав замовника цих послуг;

-          затвердження порядку розміщення, облаштування та утримання місць поховань;

-          підвищення якості похоронного обслуговування.

          Прийняття зазначеного рішення дозволить упередити можливість виникнення непрозорих  ситуацій між суб’єктами  господарювання,  територіальною громадою та органами місцевого самоврядування при наданні ритуальних послуг.

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Влада

Відповідність нормативного акта до вимог чинного законодавства. Зменшення тіньового сектора при впровадженні діяльності в галузі поховання, створення стимулів для розвитку підприємництва, врегулювання відносин між органами місцевої влади, суб'єктами господарювання та територіальною громадою щодо організації та здійснення поховань на території громади

процедура прийняття регуляторного акта, витрат не передбачається

Суб'єкти господарювання

Прозорість упровадження регуляторного  акта, чітке зазначення прав та обов'язків надавачів ритуальних послуг, та механізм взаємодії з ритуальною службою

Витрат не передбачається

Громадяни

Можливо прогнозувати, що внаслідок дії регуляторного акта підвищиться впевненість споживачів отримати якісні ритуальні послуги, покращиться  обслуговування населення в галузі похоронної діяльності шляхом інформування про суб'єктів господарювання, які працюють на ринку ритуальних послуг

Витрат не передбачається


4. Цілі державного регулювання

        Цілями державного регулювання є: врегулювання правових відносин, між органами місцевого самоврядування  та  суб’єктами господарювання у сфері надання ритуальних послуг.

 

5. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей, у тому числі ті з них, які не передбачають безпосереднього державного регулювання господарських відносин

        У ході пошуку альтернативних способів досягнення визначення цілей доцільно розглянути такі можливості:

не затверджувати «Положення про порядок утримання кладовищ  та надання ритуальних послуг на території міста Оріхова», залишити все без змін:

-          урегулювання  відносин  з суб’єктами  господарювання, які  працюють на ринку ритуальних  послуг,  а  також  громадянами, які користуються  ритуальними  послугами, безпосередньо учасниками цих відносин; 

-          затвердження «Положення про порядок утримання кладовищ  та надання ритуальних послуг на території міста Оріхова» нормативним актом  іншого органу.          

-          Відмова від уведення в дію запропонованого акта призведе до негативних наслідків,  а саме:

-          неврегульованості правових відносин  у галузі надання ритуальних послуг між  суб’єктами  господарювання,  які працюють  на  ринку  ритуальних  послуг;

-          невпевненості споживачів в отриманні  ритуальних послуг;

-          відсутності прозорості у правових відносинах з суб’єктами  господарювання, які працюють на ринку ритуальних послуг, а також громадянами, які  користуються  ритуальними  послугами;

         Друга альтернатива може призвести до непрозорості у правових  відносинах  та неузгодженості дій суб’єктами  господарювання, які працюють на ринку  ритуальних  послуг, а  також  громадянами, які  користуються  ритуальними  послугами.

           Здійснення регулювання (затвердження положення) нормативним актом іншого органу не є можливим у зв’язку з тим, що відповідно до Закону України «Про поховання та похоронну справу» вирішення зазначених питань належать до повноважень органів місцевого самоврядування.

 

6. Переваги обраного способу досягнення встановлених цілей

 

Запропонований спосіб для вирішення проблем очевидний, так як він:

-      відповідає вимогам чинного законодавства;

-      розв'язує проблему в цілому;

-     забезпечує покращення обслуговування населення в галузі похоронної діяльності.

        Запровадження в дію запропонованого регуляторного акта – рішення міської ради «Про проект «Положення про порядок утримання кладовищ  та надання ритуальних послуг на території міста Оріхова»  є єдиним шляхом досягнення  визначеної мети.

        Лише у такий спосіб, відповідно до вимог чинного законодавства, можливо вирішити зазначені проблеми, ураховуючи інтереси всіх учасників відносин  у сфері надання ритуальних послуг.

           

7. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта.

 

        Зміни в чинному законодавстві є підставою для внесення змін до цього регуляторного акта або його припинення.

 

8. Обґрунтування, що вигоди, які виникають внаслідок дії запропонованого регуляторного акта, виправдують витрати у випадку, якщо витрати та/або вигоди не можуть бути кількісно визначенні.

 

          Унаслідок прийняття цього регуляторного акта витрати та вигоди не  змінюються. У той же час підвищується рівень відповідальності ритуальної служби, суб’єктів господарювання щодо надання ритуальних послуг та впевненість населення в отриманні цих послуг шляхом дотримання вимог «Положення про порядок утримання кладовищ  та надання ритуальних послуг на території міста Оріхова»

         Не всі вигоди, які  виникатимуть унаслідок дії регуляторного акта, можуть  бути  визначені  кількісно, серед них  є  якісні:

-          покращення  обслуговування  населення  у  галузі  ритуальних послуг;

-          проведення  ефективних  заходів  щодо  узгодженості  дій  сумісної  роботи  в  галузі  поховання   між  суб’єктами  господарювання,  які працюють  на  ринку  ритуальних  послуг;

-          урегулювання правових відносин з  суб’єктами  господарювання, які  працюють  на  ринку  ритуальних  послуг,  а  також громадянами, які  користуються  ритуальними  послугами;

-          дотримання принципу верховенства закону.

 

  1. 9.      Визначення  показників  результативності  дії  регуляторного  акта. 

 

          Показниками  результативності  дії  затвердженого  регуляторного  акта  є :

-          розмір надходжень до державного та місцевого бюджетів і державних цільових фондів;

-          кількість укладених договорів між  ритуальною службою та суб’єктами господарювання про надання ритуальних послуг;

-          кількість суб’єктів господарювання та громадян, на яких поширюватиметься дія регуляторного акту;

-          кількість звернень громадян та суб’єктів господарювання щодо їхніх прав, які  передбачені  чинним  законодавством  та  цим  регуляторним  актом;

-          розмір коштів та час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та фізичними особами,  пов’язаних з виконанням регуляторного акта;

-          обсяги  виконаного благоустрою кладовищ;

-          рівень проінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень регуляторного акта.

 

  1. 10.  Визначення заходів відстеження результативності рішення

 

          Заходи з відстеження результативності регуляторного акта будуть проводитись Комунальним підприємством «Благоустрій» Оріхівської міської ради Запорізької області. Базове відстеження цього регуляторного акта проведено до набрання ним чинності.

          Повторне відстеження буде здійснено через рік після набрання ним чинності, періодичне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься 1 раз на кожні 3 роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

        Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись шляхом аналізу звернень громадян і юридичних осіб, статистичних даних та інших облікових документів.

Про проект «Положення про порядок утримання кладовищ та надання ритуальних послуг на території міста Оріхова»

П'ятниця, 03 Червня 2016 13:02 | Переглядів: 441

Пошук

Актуально

Оголошення

Корисна інформація

Investment passport of Orikhivska Amalgameted territorial hromada /
Інвестиційний паспорт Оріхівської об'єднаної територіальної громади

Моніторинг стану забезпечення безбар’єрного доступу маломобільних груп населення (МГН) до будівель і приміщень закладів або установ загального користування у Оріхівській міській об’єднаній територіальній громаді

Назви вулиць та провулків м. Оріхів

Положення помічника-консультанта депутата Оріхівської міської ради

Перелік землевпорядних організацій в м. Оріхів

"Гаряча" телефонна лінія та електронна поштова скринька з питань запобігання корупції Оріхівськаої районної державної адміністрації

Інвестиційний паспорт Оріхівської об'єднаної територіальної громади

Розклад руху автобуса

Основні підприємства, розташовані на території Оріхівської міської об’єднаної територіальної громади

До уваги учасників бойових дій!

Вирішення питання поводження з тарою пакувальною

Як отримати статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

Щодо введення в дію ЗУ Про житлово-комунальні послуги

Корисні посилання