Офіційний сайт Оріхівської міської ради |

Перейти до скриньки довіри

Розділи

Я маю право!

Банер - Я маю право!

Новини

Повідомлення про оприлюднення проекту «Правил благоустрою міста Оріхова»

Розробник – фінансово-економічний відділ виконавчого комітету Оріхівської міської ради Запорізької області
Проект регуляторного акта передбачає дотримання громадського порядку в місті, забезпечення в ньому чистоти та належного санітарного стану, торгівлі, додержання тиші в громадських місцях та житлових зонах у місті та запроваджуються новій редакції «Правила благоустрою м. Оріхова». Правила благоустрою на території міста Оріхова є нормативно-правовим актом, яким установлюється порядок благоустрою та утримання територій об'єктів благоустрою міста Оріхова, регулюються права та обов'язки учасників правовідносин у сфері благоустрою території міста, визначається комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку у місті.
Правила спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, і є обов’язковими для виконання на території міста виконавчими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності і підпорядкування, їх керівниками, працівниками та громадянами.
За минулий час суттєво змінилася законодавча база регулювання конфліктів, спірних питань учасників правовідносин у сфері благоустрою території міста. У зв’язку з цим виникла необхідність врегулювати права та обов’язки учасників правовідносин у сфері благоустрою території міста відповідно до Конституції України і Законів України „Про благоустрій населених пунктів”, „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, „Про охорону навколишнього природного середовища”, „Про відходи”, “Про автомобільний транспорт”, “Про дорожній рух”, "Про житлово-комунальні послуги" та інших документів чинного законодавства України.
Проект рішення Оріхівської міської ради «Про проект Правил благоустрою міста Оріхова, затвердженим рішенням Оріхівської міської ради Запорізької області від 21.04.2016 № 38» та аналіз його регуляторного впливу буде розміщено на веб-сайті Оріхівської міської ради Запорізької області на сторінці: http://ormr.gov.ua/.
Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта становить 1 місяць з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та аналізу його регуляторного впливу.
Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу просимо надавати в письмовій формі за адресою: Запорізька область, м.Оріхів, вул. Шевченка, 11, к.1.
Пропозиції та зауваження також можна надсилати на адресу постійної комісії Оріхівської міської ради Запорізької області з питань будівництва, благоустрою, земельних відносин та екології: Запорізька область, м.Оріхів, вул. Шевченка, 11, к.1.

 

 

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до рішення Оріхівської міської ради «Про проект Правил благоустрою міста Оріхів».

 

Цей аналіз регуляторного впливу (далі Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.03 № 1160-IV та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 №308 і визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення Оріхівської міської ради «Про затвердження Правил благоустрою території міста Оріхів», як регуляторного акту.

 

1. Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом

державного регулювання.

 

На сьогодні в місті діють Правила благоустрою, забезпечення чистоти, порядку і дотримання тиші в міст Оріхів», що затверджені рішенням сесії Оріхівської міської ради від 20.09.2007 року №02.

Станом на 01.05.2016 даний нормативно-правовий акт міської ради не відповідає чинній нормативно-правовій базі України, тому не може об’єктивно регулювати відносини, які виникають у сфері благоустрою м. Оріхів, таким чином, що забезпечувало б їх безумовного виконання. Склалася ситуація, коли немає чіткого визначення прав і обов’язків суб’єктів у сфері благоустрою, не визначені межі відповідальності між суб’єктами господарювання, населенням та органом місцевого самоврядування.

Неможливість застосування у подальшому діючих Правил пов’язана із:

ü невідповідністю чинним нормативно-правовим актам України;

ü неспроможністю регулювати сучасні відносини у сфері благоустрою;

ü неспроможністю повною мірою забезпечувати охорону прав і законних інтересів громадян міста, фізичних та юридичних осіб;

ü відсутністю підстав для застосування мір адміністративного впливу до порушників у сфері благоустрою.

Відсутність чітко встановлених правил та норм поведінки юридичних та фізичних осіб у сфері благоустрою міста; відсутність чітко встановленого комплексу заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку у місті, зокрема, порядку санітарного очищення, особливостей утримання території міста у зимовий період; відсутність чіткого порядку встановлення сміттєзбірників (урн), неправомірне розміщення контейнерів та іншої тари для твердих побутових та харчових відходів у межах червоних ліній міських вулиць та доріг; наявність стихійних сміттєзвалищ, розміщення будівельних матеріалів (піску, щебеню, мішків із матеріалами та ін.), будівельного сміття та відходів на прибудинкової території, території житлової та громадської забудови, зелених зонах; відсутності у юридичних та фізичних осіб договорів на вивезення твердих побутових відходів, складування відходів у непризначених місцях; куріння тютюнових виробів на дитячих та інших майданчиках для відпочинку та дозвілля, на територіях дитячих закладів, закладів освіти; несправний стан обладнання зовнішнього освітлення, відсутність освітлення територій загального користування, у тому числі парків, пішохідних переходів, ділянок автомобільних доріг з високим рівнем небезпеки; самовільне знищення дерев, кущів, інших зелених насаджень; паркування транспорту на територіях зелених зон (газонах, квітниках, клумбах) та майданчиках для відпочинку та дозвілля, використання місць для паркування не за призначенням; самостійне розриття твердого покриття доріг та тротуарів, не відновлення благоустрою після проведення будівельних, земляних та інших ремонтних робіт; розриття автомобільних доріг та тротуарів після проведення їх будівництва, реконструкції та капітального ремонту; відсутність норм, що регулюють утримання території пляжів; неможливість притягнення до адміністративної відповідальності осіб винних у порушенні правил благоустрою через відсутність таких правил, затверджених уповноваженим органом.

Визначені проблеми справляють негативний вплив перш за все на громадян (мешканців та гостей міста), яким не забезпечуються сприятливе для життєдіяльності середовище, у тому числі: захист довкілля, належний санітарний стан, збереження об'єктів та елементів благоустрою. Зокрема, накопичення сміття на прибудинкових територіях призводить до загрози виникнення інфекційних захворювань та збільшення кількості безпритульних тварин; часткове фарбування фасаду будинку та відсутність політики міської ради відносно розміщення та демонтажу малих архітектурних форм призводить до погіршення зовнішнього вигляду міста в цілому; не утримання у належному стані елементів благоустрою (твердого покриття вулиць, зелених насаджень, спортивних споруд, павільйонів зупинок громадського транспорту, засобів освітлення, покажчиків найменувань вулиць, малих архітектурних форм, урн, садових лав та інших) у цілому порушує права мешканців на сприятливе для життя середовище.

Негативний вплив зазначених проблем зазнають також суб'єкти господарювання. Порушення благоустрою міста призводить до неможливості ефективно здійснювати господарську діяльність. Зокрема, розриття, захаращення доріг та в'їзних арок, накопичення відходів, заважають проїзду транспорту, сміттєзбірникам, аварійним та рятувальним машинам; не проведення дій по утриманню у належному санітарно-технічному стані будівель та споруд призводить до їх передчасного зносу, та ін.

Неможливість розв’язання даної проблеми за допомогою ринкових механізмів або чинних законодавчих та нормативно-правових актів вищих органів державної влади, пов’язана із тим, що існує пряма вказівка Закону на необхідність розв’язання подібних проблем саме за допомогою прийняття регуляторних актів. Зокрема ст.34 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" визначає, що Правила благоустрою території населеного пункту–це нормативно-правовий акт, яким установлюється порядок благоустрою та утримання територій та об’єктів благоустрою. Правила розробляються для всіх сіл, селищ, міст і затверджуються відповідними органами місцевого самоврядування. Орган місцевого самоврядування забезпечує вільний доступ населення та всіх зацікавлених до затверджених Правил.

 

2. Визначення цілей державного регулювання

Метою даного регулювання є створення умов захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, а саме: покращення санітарного стану та мікроклімату міста, зниження рівня шуму, збереження об'єктів та елементів благоустрою, у тому числі зелених насаджень, їх раціональне використання, належне утримання та охорона.

 

3. Альтернативними способами досягнення встановлених цілей є:

 

1. Залишити чинним Правила благоустрою території міст Оріхіва, забезпечення в них чистоти та порядку, що затверджені рішенням сесії Оріхівської міської ради від 14.07. 2007 року № 314.

Дана альтернатива не прийнятна через те, що діючий документ не відповідає вимогам чинних нормативно-правових актів, а тому не може за допомогою сучасних важелів регулювати відносини у сфері благоустрою, забезпечувати охорону прав і законних інтересів громадян міста та ішне.

2. Здійснення контролю за санітарним станом міста, зеленими насадженнями, іншими об'єктами та елементами благоустрою на підставі санітарних норм та інших правил по утриманню міст і населених пунктів та Кодексу про адміністративні правопорушення України.

Цей спосіб не в повній мірі враховує вимоги щодо утримання у належному стані тротуарів, доріг, вулиць, споруд, будівель, територій загального користування, зелених насаджень в належному санітарно-технічному стані, чинні норми певним чином застарілі та не дають змоги використовувати свої права в галузі благоустрою суб'єктам господарювання, міській громаді та окремим мешканцям міста.

Стаття 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність за порушення правил благоустрою територій міст та інших населених пунктів, а також недодержання правил щодо забезпечення чистоти і порядку в містах та інших населених пунктах. Однак, вказаною статтею КУАП не конкретизовано види порушень благоустрою. Відсутність загальних конкретизованих видів порушень благоустрою робить неможливим притягнення осіб, винних у порушенні правил благоустрою, до передбаченої законом відповідальності, тому потребує затвердження місцевих норм.

3. Прийняття рішення Оріхівської міської ради «Про затвердження Правил благоустрою території міста Оріхів».

Затвердження Правил благоустрою території міста Оріхів в новій редакції забезпечить:

- дотримання вимог законодавства щодо затвердження органом місцевого самоврядування правил благоустрою території;

- чітке визначення прав і обов’язків суб’єктів у сфері благоустрою;

- розмежування відповідальності між суб’єктами господарювання, населенням та органом місцевого самоврядування;

- наявність єдиного систематизованого нормативно-правового акту в новій редакції, який регулює відносини, що виникають у сфері благоустрою м. Оріхів, визначає правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою міста і спрямований на створення сприятливих умов для життєдіяльності людини;

- дає змогу ширшого застосування статті 152 КУАП.

Таким чином, єдиним прийнятним заходом є затвердження Правил благоустрою території міста Оріхів в новій редакції як нормативно-правового акту, що цілком відповідає вимогам законодавства.

 

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання

проблем, і відповідні заходи

 

Для розв’язання викладених у цьому аналізі проблем пропонується застосувати наступний механізм та реалізацію відповідних заходів.

За загальними правилами, встановленими Законом України «Про благоустрій населених пунктів», утримання у належному стані об’єктів благоустрою власними силами або шляхом залучення на конкурсних засадах інших установ, організацій, здійснює балансоутримувач.

Власники будівель та споруд торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення, розташованих на території об’єкта благоустрою, зобов’язані забезпечити належне утримання наданої їм у встановленому порядку ділянки території у визначених межах зон відповідальності, а також можуть на умовах договору, укладеного з балансоутримувачем, забезпечувати належне утримання закріпленої за ними території (прилеглої території) та брати пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою. Межі закріпленої території, обсяги пайової участі визначає власник об’єкта благоустрою.

Порядок розподілу обов’язків між підприємствами, установами та організаціями і громадянами щодо організації утримання належних їм, закріплених та прилеглих територій у належному санітарно-технічному стані базується на принципі, коли кожна особа зобов’язана утримувати у належному стані територію, право користування якої їй надано законним порядком (договором) у визначених межах зон відповідальності. Утримання може здійснюватися спільно на підставі договору.

На суб’єктів господарювання покладається обов’язок по прибиранню тротуарів та територій, прилеглих до об’єктів благоустрою, торгівлі, ресторанного господарства.

Регуляторним актом встановлюються заборони щодо вчинення певних дій, що негативно впливають на благоустрій міста: забороняється використовувати не за призначенням контейнери та урни для збору відходів; самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами; виконувати земляні, будівельні роботи без дозволу, виданого в установленому законодавством порядку; вчиняти дії, що негативно впливають на архітектуру будівель і споруд; вивозити і звалювати у несанкціонованих місцях відходи та влаштовувати звалища; інші заборони.

За порушення правил благоустрою винні особи притягатимуться до відповідальності, встановленої КУАП, відшкодовуватимуть збитки та суми заподіяної шкоди у порядку та в розмірі, які визначаються чинним законодавством України.

 

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей

у разі прийняття регуляторного акту.

 

Можливість досягнення цілей регуляторного акту забезпечується у разі добросовісного виконання юридичними та фізичними особами його вимог.

Зовнішніми факторами, що впливають на дію акта можуть бути наступні:  позитивні:

ü  відповідальне  становлення юридичних та фізичних осіб до збереження об'єктів та елементів благоустрою;

ü  здійснення   будь-якої діяльності здодержанням   санітарних  та будівельних норм і правил;

негативні:

ü  не  здійснення  обов'язку  власника  (балансоутримувача)  по утриманню об'єктів благоустрою у належному санітарно-технічному стані;

ü  відсутність  коштів  для   фінансування  робіт  по  утриманню  та відновленню об'єктів та елементів благоустрою.

На сьогоднішній день становлення до питань збереження та відновлення благоустрою з боку юридичних та фізичних осіб є відповідальним, однак недостатнє фінансування не забезпечує належного рівня утримання території міста.

На органи місцевого самоврядування та уповноважених ним осіб покладається вчинення дій, пов'язаних з утриманням та охороною об'єктів та елементів благоустрою, які є в комунальній власності, а саме: здійснення постійного контролю за додержанням правил благоустрою та притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні правил благоустрою.

 

6. Визначення очікуваних результатів прийняття

запропонованого регуляторного акта

 

До очікуваних позитивних факторів прийняття регуляторного акта відносяться:

ü  упорядкування відносин між суб’єктами міської громади та окремими громадянами у сфері благоустрою;

ü  створення умов для реалізації прав та виконання обов’язків громадян, суб’єктів господарювання та посадових осіб місцевого самоврядування у сфері благоустрою міста;

ü  ефективне використання та збереження об’єктів та елементів благоустрою міста, зелених насаджень;

ü   покращання санітарного стану міста;

ü  покращання та підтримка належного санітарно-технічного стану земельних ділянок, збереження і утримання вулиць, споруд, будівель, парків, скверів, рекламоносіїв, об’єктів для здійснення підприємницької діяльності, малих архітектурних форм;

ü  користування суспільними благами за рахунок покращення санітарного та технічного стану доріг, вулиць, скверів, інших об’єктів та елементів благоустрою загального користування;

ü   більш ефективна робота комунальних служб;

ü  дотримання вимог чинного законодавства з охорони навколишнього природного середовища, запобігання забруднення земель побутовими відходами, покращення мікроклімату;

ü   покращення рівня благоустрою територій та санітарного стану міста;

ü  створення умов сталого розвитку міста;

ü  додаткові находження у міський бюджет коштів від фінансових санкцій за порушення правил благоустрою.

До очікуваних негативних факторів прийняття регуляторного акта можна віднести необхідність витрачання суб’єктами господарювання та населення коштів:

ü на оплату вивезення твердих побутових та рідких відходів у санкціоновані місця;

ü витрати на утримання в належному санітарному стані власних або орендованих земельних ділянок, прилеглих територій, зелених насаджень, будівель тощо;

ü витрати на встановлення урн та контейнерів для відходів, підтримання у належному санітарному стані територій.

Однак, застосовуючи принцип соціальної справедливості, враховуючи, що мешканці міста несуть витрати по упорядкуванню прибудинкових територій, сплачуючи відповідні кошти у складі квартирної плати за утримання будинків та прибудинкових територій, покладення на суб’єктів господарювання обов’язків з утримання прилеглих територій вважається допустимим. А також, беручи до уваги, що життєдіяльність людей обов’язково пов’язана з утворенням значної кількості твердих побутових відходів, і враховуючи, що вивезення сміття з несанкціонованих сміттєзвалищ потребує витрачання значно більших коштів громади, покладання обов’язків зі сплати вивезення твердих побутових відходів на громадян та юридичних осіб є доцільним.

У проекті регуляторного акта визначені вимоги, виконання яких не потребує ускладнень.

Вимоги будуть обов’язковими для громадян та суб’єктів господарювання. Суб’єкти господарювання, громадяни, в межах чинного законодавства, будуть самостійно обирати шляхи утримання в належному санітарному стані власних або орендованих земельних ділянок та прилеглих до них територій, зелених насаджень, об’єктів благоустрою з найменшими фінансовими витратами.

 

7. Строк дії регуляторного акту

 

Рішення є регуляторним нормативно-правовим актом, який діє на невизначене коло осіб, є загальнообов’язковим до застосування на території міста Оріхів.

Термін дії запропонованого регуляторного акта встановлюється довгостроковий або до прийняття нових нормативних актів. У разі потреби, до нього вноситимуться зміни за підсумками аналізу відстеження його результативності.

При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситись відповідні корегування. Ризик зовнішніх чинників даного регуляторного акта відсутній, так як його впровадження відповідає чинному законодавству.

 

8. Показники результативності регуляторного акта

 

1. Кількість порушень правил благоустрою, які обчислюються відповідно до кількості протоколів про адміністративні правопорушення за ст.152 КУАП;

2. Кількість несанкціонованих звалищ сміття.

3. Об’єми зібраних та вивезених твердих побутових відходів.

3. Розміри витрачених коштів на утримання об'єктів благоустрою комунальними службами та підприємствами за рахунок коштів місцевого бюджету та за власний рахунок.

4. Розміри витрачених коштів на відновлення благоустрою особами, які погіршують його стан у процесі діяльності (будівництво, прокладання підземних та наземних інженерних споруд) або у разі аварій.

5. Розміри компенсацій від шкоди, заподіяної порушенням правил благоустрою.

Суб’єктами господарювання та фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта будуть витрачатися кошти на утримання у належному санітарному стані належних їм територій, територій, прилеглих до їх будівель та споруд. Вказане утримання включає ручне або механічне прибирання, збір сміття, витрати на вивезення сміття, збір власними силами або шляхом оплати послуг спеціалізованим організаціям за видалення сміття, здійснення протиожеледних заходів.

Передбачається високий рівень поінформованості суб'єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акту.

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися

відстеження результативності нормативно-правового акта

 

Стосовно регуляторного акту буде проведено базове відстеження результативності дії акту  з метою оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта.

Через рік після прийняття рішення буде здійснено повторне відстеження результативності регуляторного акту.

Періодичне відстеження має бути здійснено раз на три роки після повторного відстеження за кількісними та якісними показниками та порівнюватися з показниками встановленими під час повторного відстеження.

На підставі результатів відстеження ефективності регуляторного акту буде прийматися рішення про залишення регуляторного акту без змін, необхідність внесення змін та доповнень до регуляторного акту, або визнання регулярного акта або окремих його положень такими, що втратили чинність.

Проект Правила благоустрою

П'ятниця, 22 Квітня 2016 10:49 | Переглядів: 676

Пошук

Анонси

Актуально

Корисна інформація

Investment passport of Orikhivska Amalgameted territorial hromada /
Інвестиційний паспорт Оріхівської об'єднаної територіальної громади

Моніторинг стану забезпечення безбар’єрного доступу маломобільних груп населення (МГН) до будівель і приміщень закладів або установ загального користування у Оріхівській міській об’єднаній територіальній громаді

Назви вулиць та провулків м. Оріхів

Положення помічника-консультанта депутата Оріхівської міської ради

Перелік землевпорядних організацій в м. Оріхів

"Гаряча" телефонна лінія та електронна поштова скринька з питань запобігання корупції Оріхівськаої районної державної адміністрації

Інвестиційний паспорт Оріхівської об'єднаної територіальної громади

Розклад руху автобуса

Основні підприємства, розташовані на території Оріхівської міської об’єднаної територіальної громади

До уваги учасників бойових дій!

Вирішення питання поводження з тарою пакувальною

Як отримати статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

Щодо введення в дію ЗУ Про житлово-комунальні послуги

Корисні посилання